Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 186-ПВР
Видин, 19.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Инициативния комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация на 74 /седемдесет и четири/ застъпници на кандидатската листа на Инициативния комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева  при произвеждане на нов избор  за  президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. с рег. № 7 от 18.11.2021 г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Александър Филчев  Матеев – упълномощен представител на инициативния комитет. Към заявлението са приложени пълномощни, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 74 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица, предложени в списъка, отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 707- ПВР/НС от 11.10.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

РЕШИ:         

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на Инициативния комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за президент невяна Михайлова Митева-Матеева  при произвеждане на нов избор  за  президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

      

1

Любен Миланов Тодоров

2

Гошо Цанов Георгиев

3

Захари Иванов Занков

4

Георги Петков Стоилов

5

Ваня Георгиева Георгиева

6

Маруся Асенова Цекова-Алексиева

7

Александрина Боримирова Богоева

8

Лора Ивайлова Тодорова

9

Тихомир Цанков Иванов

10

Кирил Любомиров Низамов

11

Петя Димитрова Димитрова

12

Любомир Крумов Вачев

13

Албена Йорданова Кирова

14

Емилиян Илиев Енчев

15

Людмил Серафимов Николов

16

Недялко Цветанов Панталеев

17

Светослав Петров Петков

18

Лора Боянова Крумова

19

Цветана Велкова Станева

20

Валентин Иванов Йоцов

21

Искра Михайлова Ценова

22

Рая Радославова Павлинова

23

Александър Димитров Апостолов

24

Дияна Костадинова Йорданова

25

Калина Николова Цветкова

26

Диляна Василева Динолова

27

Николай Петков Цветков

28

Любомир Кирилов Низамов

29

Боянка Велкова Иванова

30

Перо Гергов Панчев

31

Перо Коцов Бързашки

32

Галина Георгиева Евдокимова

33

Росинка Георгиева Първулова

34

Лиляна Николова Стоянова

35

Красимир Радославов Мареников

36

Борис Пантов Димитров

37

Еличка Любенова Михайлова

38

Снежана Найденова Ванкова

39

Мариян Георгиев Стоянов

40

Пенка Велкова Ванкова

41

Линка Аспарухова Илиева

42

Страхил Герасимов Петров

43

Румен Крачунов Крачунов

44

Марияна Димитрова Недялкова

45

Кристиян Пламенов Крумов

46

Калин Любенов Пантов

47

Перка Ванчова Томова

48

Пламен Митов Иванов

49

Данко Крумов Димитров

50

Християн Ненчов Христов

51

Лъчезар Славчев Райчев

52

Любов Иванова Каменова

53

Огнян Емануилов Иванов

54

Борислав Богомилов Тодоров

55

Ласко Иванов Каменов

56

Людмила Михайлова Любенова

57

Тихомир Станиславов Станчев

58

Мито Ганов Кръстов

59

Герго Митов Гергов

60

Лило Рачов Петков

61

Соня Ценкова Чокова

62

Любомир Любенов Матеев

63

Валери Иванов Василев

64

Красимира Асенова Иванова

65

Пламен Атанасов Петров

66

Пламен Ценков Вътков

67

Теодора Мирославова Стоянова

68

Пламен Петров Иванов

69

Тихомир Иванов Петров

70

Олга Ангелова Маркова

71

Диана Борисова Николова

72

Владимир Петров Радомиров

73

Валентина Тодорова Методиева

74

Йордан Марков Дотов

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения