Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 180-ПВР
Видин, 17.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 051600026 – ЦНСТЛФУ, с. Извор, община Димово

В РИК– Видин е постъпило предложение от Добромир Тодоров– упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ за община Димово, с вх. № 322 от 17.11.2021 г. по описа на РИК – Видин, за промяна в състава на СИК № 051600026 – ЦНСТЛФУ, с. Извор, община Димово.

 

РИК– Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК- Видин, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия– Видин.

 

РЕШИ:

 

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състава на СИК № № 051600026 – ЦНСТЛФУ, с. Извор, община Димово, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Петя Иванова Георгиева като Председател в СИК № 051600026 ЦНСТЛФУ, с. Извор, община Димово.

НАЗНАЧАВА Цветанка Светославова Стоянова за Председател в СИК № 051600026 – ЦНСТЛФУ, с. Извор, община Димово.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 17.11.2021 в 16:59 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения