Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 176-ПВР
Видин, 17.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин, община Белоградчик, община Ново село и община Макреш.

В РИК – Видин е постъпило предложение за промяна в състави на СИК в община Видин, община Белоградчик, община Ново село и община Макреш, подадено от Стефан Лазаров Стефанов – упълномощен представител на КП “ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“, с вх. № 324 от 17.11.2021 г. по описа на РИК – Видин.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Ралица Огнянова Русева като секретарв СИК № 050900015 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Деяна Пламенова Савова  за секретарв СИК № 050900015 – гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Наталия Иванова Йорданова като член в СИК № 050900030 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Анелия Димитрова Николова за член в СИК № 050900030 – гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Стилиян Планимиров Стоянов като член в СИК № 050900050 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Александър Теодоров Михайлов за член в СИК № 050900050 – гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Мартин Динков Христов като секретар в СИК № 050900058 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Снежа Григорова Борисова  за секретар в СИК № 050900058 – гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Веселка Мирославова Иванова като член в СИК № 050900059 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Миглена Цанкова Петрова за член в СИК № 050900059 – гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Маринов Данчев като член в СИК № 050900069 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Асен Кирилов Михайлов  за член в СИК № 050900069 – гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Богомил Перков Славков като член в СИК № 050900087 – с. Градец, община Видин.

НАЗНАЧАВА Габриела Любчова Ценкова за член в СИК № 050900087 – с. Градец, община Видин.

 

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състава на СИК № 050100017 - с. Салаш, община Белоградчик, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Мария Йосифова Кирилова като в член СИК № 050100017 - с. Салаш, община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Анета Генова Николова  като член в СИК № 050100017 - с. Салаш, община Белоградчик.

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състава на СИК № 053000003 - с. Винарово, община Ново село, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Албена Асенова Генова като в член СИК № 053000003 - с. Винарово, община Ново село.

НАЗНАЧАВА Емилия Гощова Георгиева като член в СИК № 053000003 - с. Винарово, община Ново село.

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Макреш, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Зоя Георгиева Борисова като в член СИК № 052500001 - с. Макреш, община Макреш.

НАЗНАЧАВА Тошко Илиев Иванов  като член в СИК № 052500001 - с. Макреш, община Макреш.

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Паскалев Любенов като в член ПСИК № 052500008 - с. Макреш, община Макреш.

НАЗНАЧАВА Зоя Георгиева Борисова като член в ПСИК № 052500008 - с. Макреш, община Макреш.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 17.11.2021 в 16:56 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения