Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 171-ПВР/НС
Видин, 14.11.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 299/14.11.2021 г. от Любен Иванов Иванов - упълномощен представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Постъпила е жалба с вх. № 299/14.11.2021 г. от Любен Иванов Иванов - упълномощен представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ по описа на РИК - Видин, с която уведомява, че в СИК 053300011, ДСХ с. Дреновец, председателя еднолично е взел решение, въпреки несъгласието на членовете на СИК, а именно на всяко домуващо лице в ДСХ, без да се вземе предвид има ли нужда или не, е определено лице за придружител от персонала на дома. Допуска се в СИК придружителя да гласува в кабинката без правоимащия гласоподавател.

При направената проверка от Захарин Захариев – член на РИК - Видин се установи,       че домуващо лице е гласувало с придружител при спазване на законоустановения ред. В кабинката за гласуване е влязъл гласоподавателя заедно с придружителя. Цялата комисия е взела решение за допускане до гласуване на лицето с придружител, за което е съставен протокол.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 299/14.11.2021 г. от Любен Иванов Иванов - упълномощен представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 14.11.2021 в 13:00 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения