Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 168-ПВР/НС
Видин, 14.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Белоградчик.

В РИК – Видин е постъпила информация от председателя на СИК 050100009 с. Боровица община Белоградчик за неявяването на член на СИК в изборния ден от квотата на КП “ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“.

РИК – Видин от своя страна е уведомил упълномощения представител на коалицията.

Постъпило е предложение вх. № 294/14.11.2021г. от Стефан Стефанов упълномощен представител на КП “ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“ за замяна в състава на СИК 050100009 с. Боровица община Белоградчик.

 

РИК Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състава на СИК 050100009 с. Боровица община Белоградчик, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Красимир Витков Вълчев като член в СИК 050100009 с. Боровица община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Божидар Александров Пешов за член в СИК 050100009 с. Боровица община Белоградчик.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 14.11.2021 в 10:45 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения