Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 163-ПВР/НС
Видин, 14.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Брегово.

В РИК– Видин е постъпило предложение от Цветан Борисов Топчиев– упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ за община Брегово, с вх. № 292 от 14.11.2021г. по описа на РИК– Видин за промяна в състава на СИК № 050600010 - с. Делейна, община Брегово.

РИК– Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК- Видин, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия– Видин.

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състава на № 050600010 - с. Делейна, община Брегово, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Вера Григорова Кръстева като член на СИК № 050600010 - с. Делейна, община Брегово.

НАЗНАЧАВА Румяна Райчева Атанасова за член на СИК № 050600010 - с. Делейна, община Брегово.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 14.11.2021 в 09:03 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения