Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 160-НС
Видин, 13.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило са заявление с вх. № 285 от 13.11.2021 г.  по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 1 упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от Милен Милчев– упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ име и ЕГН на лицето, заявено за публикуване като упълномощен представител на коалицията.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че предложеното лице отговаря на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува предложеното лице в списъка с упълномощени представители на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс и Решение № 832- ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА списък с 1 упълномощен представител ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Паскал Маринов Паскалев- пълномощно от 12.11.2021г.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 13.11.2021 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения