Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 154-ПВР/НС
Видин, 12.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда и начина за предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 825-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК и , Районната избирателна комисия - Видин 

РЕШИ:

 1. На 13.11.2021 г. определеният от РИК – Видин член на комисията за разнасяне на изборни книжа предава на представител на общинската администрация екземпляри от формуляри на протоколи Приложение № 103-ПВР-кр, Приложение № 111-НС-кр, Приложение 102-ПВР-хм и Приложение 110-НС-хм, за което се съставя приемо-предавателен протокол (Приложение № 1 към настоящото решение), който се подписва от член на РИК – Видин и представител на общинската администрация. Приетите протоколи се оставят на съхранение в съответната общинска администрация.
 2. Незабавно след преустановяване работата на СУЕМГ в случаите по чл. 269 ИК, председателят на СИК, а в негово отсъствие – заместник-председателят или секретарят, уведомява РИК - Видин по телефон за съответните обстоятелства и предоставя на представителя на общинската администрация, отговарящ за съответната СИК, заверено от председателя и секретаря на СИК (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-председателя) и подпечатано с печата на СИК, копие от решение на СИК за настъпилите непреодолими обстоятелства.
 3. Представителят на общинската администрация, отговарящ за съответната СИК, уведомява РИК - Видин по телефон за получения препис от решението на СИК, а при наличие на техническа възможност го изпраща незабавно на РИК - Видин по електронен път.
 4. Незабавно след обявяване на решението на РИК за преустановяване на машинното гласуване и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в съответната секция, РИК - Видин, по телефон и по електронен път, чрез официалните адреси на електронна поща, предоставени от общинските администрации за комуникация, уведомява кмета на съответната община или определено от него длъжностно лице за необходимостта от предоставяне на екземпляри от формулярите по т. 1 на съответната СИК. В уведомлението се посочва най-малко пълен номер на СИК, пълните наименования на съответните формуляри за двата вида избор, както и връщане на предоставените от РИК на СИК формуляри от секционни протоколи на 13.11.2021г.
 5. Незабавно след получаване на уведомлението по т. 4, кметът на съответната община или изрично определено от него лице/а, предоставя на СИК формулярите по т. 4, за което се подписва приемо-предавателен протокол (Приложение № 2 към настоящото решение) в три екземпляра: един за СИК, един за общинска администрация и един за РИК - Видин. От страна на СИК протоколът се подписва от председател и секретар (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-председател).
 6. Приемо-предавателният протокол по т. 5 съдържа най-малко: дата на съставяне, пълен номер на СИК, пълно описание на предадените от общинската администрация формуляри – наименование на изборната книга, брой предадени екземпляри, фабричен номер, подписи на представителите на СИК и общинската администрация.
 7. В случаите, в които машинното гласуване е преустановено и гласуването е продължило с хартиени бюлетини, СИК връща предоставените ѝ формуляри от секционни протоколи (Приложения: № 101- ПВР-м и № 109- НС-м), което се удостоверява в протокола по т. 6.
 8. Незабавно след извършване на предаването, общинската администрация предоставя на РИК - Видин преписа от решението на СИК по т. 2 и екземпляра от приемо-предавателния протокол, предназначен за РИК – на хартиен носител или сканирани – по електронна поща. Всички екземпляри на констативни протоколи на СИК и приемо-предавателни протоколи, предназначени за РИК, както и върнатите от СИК формуляри (Приложения: № 101- ПВР- м и № 109- НС-м) се предават на хартиен носител до 19:00 ч. на адреса на РИК, а след 19:00 ч., но не по-късно до 21:30 ч. - в гр. Видин, Спортна зала „Фестивална“.
 9. Неизползваните екземпляри от формуляри на протоколи Приложение № 103-ПВР-кр, Приложение № 111-НС-кр, Приложение 102-ПВР-хм и Приложение 110-НС-хм се връщат от общинските администрации на РИК- Видин до 15.11.2021г. вкл. и се оформя протокол, приложение №3 към настоящото решение.
 10. Изборните книжа по настоящото решение се транспортират с охрана от страна на ОД на МВР – Видин.

Копие от Решението да се изпрати на кметовете на общини в област Видин и на Директора на ОД на МВР - Видин за сведение и изпълнение.

Приложение 1     

Приложение 2    

Приложение 3

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 12.11.2021 в 21:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения