Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 150-ПВР
Видин, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация на 80 /осемдесет/ застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. с рег. № 5 от 12.11.2021 г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Ирена Иларионова Дочева – упълномощен представител на инициативния комитет. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на инициативния комитет  и 80 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че  за 8 от лицата е налице несъвместимост – същите са регистрирани като наблюдатели в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

 

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 707- ПВР/НС от 11.10.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

РЕШИ:         

 1. РЕГИСТРИРА 72 застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

1

Маргарита Александрова Дамянова

2

Мариана Василева Каменова

3

Стойчо Мишов Бальов

4

Димитър Чавдаров Велков

5

Йоанна Бисерова Найденова

6

Ирена Иларионова Дочева

7

Вероника Николаева Бибанова

8

Виктория Емилова Михайлова

9

Теодора Анжелова Ангелова

10

Владимир Иванов Петров

11

Зоя Костадинова  Василева

12

Калоян Стефанов Иванов

13

Здравко Анатолиев Здравков

14

Катка Петкова Митова

15

Антон Емилов Антов

16

Галин Петров Йончев

17

Любен Георгиев Янев

18

Веселин Иванов Ибров

19

Илияна Лорина Садкова

20

Темира Андреева Йорданова

21

Ивайло Митков Илиев

22

Веселин Емилов Славчев

23

Валентин Пламенов Петков

24

Мехмед Кемалов Мурадов

25

Христина Емилова Антова

26

Габриела Любчова Ценкова

27

Виктор Любенов Веков

28

Надка Вълчева Недкова

29

Маргарита Николова Цветкова

30

Емилия Страхилова Иванова

31

Теодора Тонева Дончева

32

Пролетка Николчова Велкова

33

Жасмина Величкова Цветанова

34

Олег Венциславов Герасимов

35

Ирина Антова Каменова

36

Цветанка Кирилова Тодорова

37

Лидия Василева Георгиева

38

Руска Боянова Доцинска

39

Магдалена Борисова Миленкова

40

Параскева Борисова Маринова

41

Владимир Цоков Иванов

42

Димитър Стоянов Иванов

43

Маргарита Георгиева Велкова-Захариева

44

Мария Емилова Джамбазова - Тодорова

45

Юлиян Ангелов Петров

46

Диана Ангелова Петрова

47

Валя Лозанова Младенова

48

Пенка Петрова Кръстева

49

Цветан Василов Тодоров

50

Иванка Тодорова Иванова

51

Людмил Димитров Любенов

52

Румен Кръстев Ангелов

53

Галя Стоянова Георгиева

54

Таня Петрова Стоянова

55

Стоян Георгиев Стоянов

56

Фидел Панталеймонов Петров

57

Цветан Борисов Топчиев

58

Цецка Ванкова Митова

59

Тодор Генов Йотов

60

Ангелина Петрова Накова

61

Митко Андреев Митов

62

Таня Йончова Митова

63

Вероника Наскова Петрова

64

Емилия Иванова Тодорова

65

Тихомир Георгиев Станчев

66

Лалко Георгиев Лалов

67

Пенка Младенова Вълчева

68

Николай Цанков Ненов

69

Лалко Данков Боев

70

Жана Николова Стойкова

71

Николай Дамянов Димчев

72

Мими Николова Димчева

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира следните лица като застъпници на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.:

1

Ваня Станчева Атанасова

2

Валентина Стоянова Матеева

3

Василка Иванова Николова

4

Янко Костадинов Живкин

5

Борислава Иванова Георгиева

6

Мариана Борисова Младенова

7

Александрина Ангелова Ангелова

8

Силвестро Цветанов Топчиев

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 12.11.2021 в 21:53 часа

Календар

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения