Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 146-ПВР/НС
Видин, 12.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на партия “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 265 от 12.11.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 26 упълномощени представители на партия “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “ в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от Лъчезар Асенов Кръстев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на партията.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс, С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък с 26 упълномощени представители на партия “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс и Решение № 832- ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

            ПУБЛИКУВА списък с 26 упълномощени представители на партия “ ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, както следва:

               

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПЪЛНОМОЩНО №

1.

Петър Серафимов Тълванов

1/12.11.2021

2.

Лиляна Иванова Орбова

2/12.11.2021

3.

Митко Методиев Антов

3/12.11.2021

4.

Красимир Неофитов Балуцов

4/12.11.2021

5.

Фиданка Йорданова Спирова

5/12.11.2021

6.

Милен Миров Спиров

6/12.11.2021

7.

Райна Димитрова Евтимова

7/12.11.2021

8.

Иво Красимиров Павлов

8/12.11.2021

9

Йордан Игнатиев Кьосев

9/12.11.2021

10.

Цветан Милчев Георгиев

10/12.11.2021

11.

Стоил Веселинов Джоджев

11/12.11.2021

12.

Пламен Петров Йорданов

12/12.11.2021

13.

Диана Добринова Димитрова

13/12.11.2021

14.

Танислава Дочкова Нинова

14/12.11.2021

15.

Валери Миков Вътов

15/12.11.2021

16.

Красимира Пекова Вишнева

16/12.11.2021

17.

Диана Борисова Николова

17/12.11.2021

18.

Невяна Тодорова Митова

18/12.11.2021

19.

Пролет Добринова Пенкова

19/12.11.2021

20.

Нелка Ненова Радулова

20/12.11.2021

21.

Емил Методиев Флоров

21/12.11.2021

22.

Светлана Тошова Стоянова

22/12.11.2021

23.

Милчо Петров Цеков

23/12.11.2021

24.

Христина Йончова Николова

24/12.11.2021

25.

Петя Пенкова Младенова

25/12.11.2021

26.

Румяна Неделкова Илиева

26/12.11.2021

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 12.11.2021 в 21:51 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения