Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 142-ПВР/НС
Видин, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в общини Белоградчик, Ново село, Видин, Макреш, Чупрене, Брегово, Димово и Бойница.

В РИК – Видин е постъпило предложение от Лозина Йорданова Николова – упълномощен представител на КП “Демократична България- Обединение“, с вх. № 270 от 12.11.2021 г. по описа на РИК – Видин, за промяна в състави на СИК в Белоградчик, Ново село, Видин, Макреш, Чупрене, Брегово, Димово и Бойница.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извършат промени в състави на СИК в община Белоградчик, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Вълко Данов Капитански като зам.председател в СИК № 050100008 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Юлия Борисова Ангелова за зам.председател в СИК № 050100008 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик.

 

ОСВОБОЖДАВА Венера Тодорова Дмитричова като председател в СИК № 050100007 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Нина Петрова Антова за председател в СИК № 050100007 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик.

 

ДОПУСКА да се извършат промени в състави на СИК в община Ново село, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Пепи Славчев Цеков като председател в СИК № 053000004 – с. Винарово, общ. Ново село.

НАЗНАЧАВА Галина Петкова Цанкова за председател в СИК № 053000004 – с. Винарово, общ. Ново село.

 

ОСВОБОЖДАВА Цветанка Ангелова Йонова като председател в СИК № 053000007 – с. Ясен, общ. Ново село.

НАЗНАЧАВА Валентин Евлогиев Черчеланов за председател в СИК № 053000007 – с. Ясен, общ. Ново село.

 

ОСВОБОЖДАВА Виктор Трайков Горанов като член в ПСИК № 053000008 – с. Ново село, общ. Ново село.

НАЗНАЧАВА Лора Стефчова Еленкова за член в ПСИК № 053000008 – с. Ново село, общ. Ново село.

 

            ОСВОБОЖДАВА Милчо Асенов Ангелов като зам.председател в СИК № 053000009 – с. Ново село, общ. Ново село.

            НАЗНАЧАВА Росислав Янков Ганцов за зам.председател в СИК № 053000009 – с. Ново село, общ. Ново село.

 

            ДОПУСКА да се извършат промени в състави на СИК в община Видин, както следва:

 

            ОСВОБОЖДАВА Валя Любомирова Емилова като член в ПСИК № 050900123 – гр. Дунавци, общ. Видин.

            НАЗНАЧАВА Стефка Иванова Иванова за член в ПСИК № 050900123 – гр. Дунавци, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Мито Рачев Нечев като член в ПСИК № 050900123 – гр. Дунавци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Петя Дилянова Петкова за член в ПСИК № 050900123 – гр. Дунавци, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Светослав Любомиров Петров като зам.председател в ПСИК № 050900124 – гр. Дунавци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Цецка Иванова Крумова за зам.председател в ПСИК № 050900124 – гр. Дунавци, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Цветанов Петров като секретар в СИК № 050900114 – с. Гайтанци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Ванчо Борисов Рангелов за секретар в СИК № 050900114 – с. Гайтанци, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Красимир Цеков Иванов като член в СИК № 050900103 – с. Сланотрън, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Таня Ромилова Димитрова за член в СИК № 050900103 – с. Сланотрън, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Любомир Ненов Данков като член в СИК № 050900103 – с. Сланотрън, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Наталия Богомилова Петрова за член в СИК № 050900103 – с. Сланотрън, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Петър Сиянов Йорданов като член в СИК № 050900119 – с. Каленик, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Борислав Стефанов Бориславов за член в СИК № 050900119 – с. Каленик, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Томислав Цветанов Томов като секретар в СИК № 050900086 – с. Динковица, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Зорница Борисова Еленкова-Цонева за секретар в СИК № 050900086 – с. Динковица, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Виталинка Иванова Георгиева като зам.председател в СИК № 050900101 – с. Кутово, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Боян Ангелов Георгиев за зам.председател в СИК № 050900101 – с. Кутово, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Венелин Сиянов Йорданов като член в СИК № 050900102 – с. Кутово, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Елефтер Ангелов Маринов за член в СИК № 050900102 – с. Кутово, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Красимир Живков Донов като член в ПСИК № 050900127 – с. Антимово, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Севастиян Емилов Ванков за член в ПСИК № 050900127 – с. Антимово, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Анатоли Владиславов Владиславов като член в СИК № 050900062 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Ася Емилова Аспарухова за член в СИК № 050900062 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Павел Мариосов Палански като член в СИК № 050900029 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Анатоли Владиславов Владиславов за член в СИК № 050900029 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Дарина Павлова Димитрова като член в СИК № 050900028 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Павел Мариосов Палански за член в СИК № 050900028 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Аленка Павлова Димитрова като председател в СИК № 050900093 – с. Капитановци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Жечко Любенов Асенов за председател в СИК № 050900093 – с. Капитановци, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Валентино Милчов Васков като член в СИК № 050900074 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Иванка Сашова Еленкова за член в СИК № 050900074 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Ненчо Георгиев Ненчев като член в ПСИК № 050900125 – с. Градец, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Валентино Милчов Васков за член в ПСИК № 050900125 – с. Градец, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Валери Миков Данов като председател в ПСИК № 050900126 – с. Градец, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Иван Иванов Трифонов за председател в ПСИК № 050900126 – с. Градец, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Валери Димитров Цветков като член в СИК № 050900001 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Божидар Илиянов Деков за член в СИК № 050900001 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Божидар Илиянов Деков като член в СИК № 050900037 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Галя Цветанова Николова за член в СИК № 050900037 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Мариела Маринова Стоянова като зам.председател в СИК № 050900089 – с. Акациево, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Иван Иванов Трифонов като председател в СИК № 050900112 – с. Жеглица, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Красимир Ненков Илиев за председател в СИК № 050900112 – с. Жеглица, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Бойко Ливеров Предов като член в СИК № 050900006 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Николета Ромилова Иванова за член в СИК № 050900006 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Славка Георгиева Рашкова като зам.председател в СИК № 050900077 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Никола Борисов Тошев за зам.председател в СИК № 050900077 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Теодор Валентинов Петков като член в СИК № 050900076 – с. Новоселци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Меган Цветанова Вилиева за член в СИК № 050900076 – с. Новоселци, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Меган Цветанова Вилиева като член в СИК № 050900122 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Анжела Петкова Миткова за член в СИК № 050900122 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Маша Каменова Александрова като председател в СИК № 050900111 – с. Ивановци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Николинка Давидова Цветкова за председател в СИК № 050900111 – с. Ивановци, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Карамфил Натанаилов Параскевов като председател в СИК № 050900105 – с. Кошава, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Боряна Викентиева Флорова за председател в СИК № 050900105 – с. Кошава, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Боряна Викентиева Флорова като член в СИК № 050900098 – с. Гомотарци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Памела Венелинова Цветанова за член в СИК № 050900098 – с. Гомотарци, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Димчо Николов Недялков като секретар в СИК № 050900075 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Огнян Данчев Тасков за секретар в СИК № 050900075 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Красимир Илиев Каменов като член в СИК № 050900113 – с. Въртоп, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Владимир Тошев Миков за член в СИК № 050900113 – с. Въртоп, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Полина Славчева Лозанова като секретар в СИК № 050900025 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Нели Йорданова Милкова за секретар в СИК № 050900025 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ДОПУСКА да се извършат промени в състави на СИК в община Макреш, както следва:

 

 ОСВОБОЖДАВА Николай Асенов Николов като председател в СИК № 052500007 – с. Киреево, общ. Макреш.

 НАЗНАЧАВА Людмила Детелинова Йолова за председател в СИК № 052500007 – с. Киреево, общ. Макреш.

 

ОСВОБОЖДАВА Людмила Детелинова Йолова като член в СИК № 052500006 – с. Раковица, общ. Макреш.

 НАЗНАЧАВА Веселка Матеева Серезмийска за член в СИК № 052500006 – с. Раковица, общ. Макреш.

 

ДОПУСКА да се извършат промени в състави на СИК в община Чупрене, както следва:

 

 ОСВОБОЖДАВА Слави Милчев Симеонов като секретар в СИК № 053700009 – с. Долни Лом, общ. Чупрене.

 НАЗНАЧАВА Жулиета Методиева Янева за секретар в СИК № 053700009 – с. Долни Лом, общ. Чупрене.

 

ДОПУСКА да се извършат промени в състави на СИК в община Брегово, както следва:

 

 ОСВОБОЖДАВА Люсияна Цецова Емилова като член в СИК № 050600009 – с. Косово, общ. Брегово.

 НАЗНАЧАВА Лариса Кирилова Бордияшева за член в СИК № 050600009 – с. Косово, общ. Брегово.

 

ОСВОБОЖДАВА Лариса Кирилова Бордияшева като секретар в СИК № 050600012 – с. Куделин, общ. Брегово.

 НАЗНАЧАВА Люсияна Цецова Емилова за секретар в СИК № 050600012 – с. Куделин, общ. Брегово.

 

ДОПУСКА да се извършат промени в състави на СИК в община Димово, както следва:

 

 ОСВОБОЖДАВА Таня Веселинова Ценова като зам.председател в СИК № 051600013 – с. Карбинци, общ. Димово.

 НАЗНАЧАВА Деяна Руменова Стойкова за зам.председател в СИК № 051600013 – с. Карбинци, общ. Димово.

 

ОСВОБОЖДАВА Илияна Венциславова Владимирова като член в СИК № 051600005 – с. Шипот, общ. Димово.

 НАЗНАЧАВА Милена Валериева Мирчева за член в СИК № 051600005 – с. Шипот, общ. Димово.

 

ОСВОБОЖДАВА Владимир Петров Витков като член в СИК № 051600016 – с. Гара Орешец, общ. Димово.

 НАЗНАЧАВА Цветан Иванов Бонев за член в СИК № 051600016 – с. Гара Орешец, общ. Димово.

 

ДОПУСКА да се извършат промени в състави на СИК в община Бойница, както следва:

 

 ОСВОБОЖДАВА Анелия Боянова Илиева като секретар в СИК № 050300005 – с. Раброво, общ. Бойница.

 НАЗНАЧАВА Любен Лападатов Илиев за секретар в СИК № 050300005 – с. Раброво, общ. Бойница.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 12.11.2021 в 21:49 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения