Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 141-ПВР/НС
Видин, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в общините Видин, Чупрене и Белоградчик.

В РИК – Видин са постъпили   предложения от упълномощени представители на коалиция ГЕРБ-СДС за общините  Видин, Чупрене и Белоградчик, с вх. № 264, 268, 273 и 280 от 12.11.2021 г., за замени в състави на СИК в общините Видин, Чупрене и Белоградчик..  

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състави на СИК в община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Пролетка Дашова Велкова като член в СИК № 050900035 – гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Таня Минчева Цолова като секретар в СИК № 050900035 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Таня Минчева Цолова за член в СИК № 050900035 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Пролетка Дашова Велкова за секретар в СИК № 050900035 – гр. Видин, община Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Цветана Ангелова Крумова като секретар в СИК № 050900066 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Борис Тодоров Ганев за секретар в СИК № 050900066 – гр. Видин, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състави на СИК в община Чупрене., както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Емилия Иванова Големшинска като член в СИК № 053700001– с. Чупрене, община Чупрене.

НАЗНАЧАВА Валентина Георгиева Петрова за член в СИК № 053700001– с. Чупрене, община Чупрене.

 

ОСВОБОЖДАВА Милчо Георгиев Йокин като член в СИК № 053700006– с. Репляна, община Чупрене..

НАЗНАЧАВА Яким Еленков Иличов за член в СИК № 053700006– с. Репляна, община Чупрене.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050100001 – гр. Белоградчик, община Белоградчик, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Лиляна Якимова Илиева като член в СИК № 050100001 – гр. Белоградчик, община Белоградчик

НАЗНАЧАВА Венцислав Костов Гайтански за член в СИК № 050100001 – гр. Белоградчик, община Белоградчик

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 12.11.2021 в 21:48 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения