Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 138-ПВР/НС
Видин, 11.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване състава на СИК в избирателна секция в „Дом за стари хора“ – с. Кутово, община Видин, определяне броя на бюлетините и отговорник за СИК №050900128, който да подпише запечатания плик с печата на СИК при предаването му на 14.11.2021г. при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Със Заповед №27/09.11.2021 г. на Директора на „Дом за стари хора“ - с. Кутово е образувана избирателна секция в дома. Със Заповед № РД-02-11-2893/10.11.2021 г. на кмета на община Видин е утвърдена номерацията на избирателната секция в „Дом за стари хора“ - с. Кутово при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, РИК – Видин

РЕШИ:  

 1. НАЗНАЧАВА състава на СИК № 050900128 - „Дом за стари хора“ – с. Кутово, община Видин, както следва:

050900128

Елеонора Валериева Сърбакова

Председател

050900128

 

Зам. председател

050900128

Борис Флоров Лападуцов

Секретар

050900128

Албена Тодорова Иванова

Член

050900128

Деян Мишев Евгениев

Член

050900128

Евгени Недялков Недялков

Член

 1. УКАЗВА на КП „Демократична България – Обединение“ в срок до 17:00 часа на 12.11.2021 г. да направят предложение за попълване състава на СИК № 050900128 - „Дом за стари хора“ – с. Кутово, община Видин.
 2. ОПРЕДЕЛЯ 100 /сто/ броя бюлетини за СИК № 050900128.
 3. ОПРЕДЕЛЯ Бисерка Борисова – член на РИК – Видин, който да предаде изборните книжа и материали на СИК № 050900128 и да подпише запечатания плик с печата на СИК при предаването му на 10.07.2021 г. 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:20 часа

Календар

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения