Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 136-ПВР/НС
Видин, 11.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване състава на ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето за територията на община Видин, определяне броя на бюлетините и отговорник за ПСИК № 050900129, който да подпише запечатания плик с печата на ПСИК при предаването му на 14 ноември 2021 г. при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Със Заповед № РД-02-11-2908/10.11.2021 г.  на Кмета на община Видин е образувана подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето на територията на община Видин при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, РИК – Видин

РЕШИ:  

 1. НАЗНАЧАВА състава на ПСИК № 050900129 - с. Градец, община Видин, сградата на кметството, както следва:

050900129

Светлин Йорданов Славчев

Председател

050900129

Станислав Любенов Ненков

Зам. председател

050900129

Марианка Георгиева Начева

Секретар

050900129

Виктория Иванова Иванова

Член

050900129

Румяна Руменова Русинова

Член

050900129

Александър Петров Лозанов

Член

 1. ОПРЕДЕЛЯ 100 /сто/ броя бюлетини за ПСИК № 050900129.
 2. ОПРЕДЕЛЯ Росен Кръстев – член на РИК – Видин, който да предаде изборните книжа и материали на ПСИК № 050900129 и да подпише запечатания плик с печата на СИК при предаването му на 13.11.2021 г., както и на 20.11.2021г. в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:20 часа

Календар

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения