Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 133-ПВР/НС
Видин, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 231 от 11.11.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 26 упълномощени представители на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г, подписано от Огнян Кирилов Ценков – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на коалицията.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 25 лица от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а Малин Евгениев Трифонов е регистриран като застъпник на коалицията. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък с 25 упълномощени представители на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс и Решение № 832- ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

          

            ПУБЛИКУВА списък с 25 упълномощени представители на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, както следва:

           

УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ПЪЛНОМОЩНО №

1

Ваньо Георгиев Георгиев

02/10.11.2021

2

Латинка Цанкова Долумджийска

03/10.11.2021

3

Милка Дянкова Павлова

04/10.11.2021

4

Деян Руменов Драгуцов

05/10.11.2021

5

Румен Драгуцов Предов

06/10.11.2021

6

Соня Транчова Йорданова

07/10.11.2021

7

Младен Галинов Генов

08/10.11.2021

8

Иван Валериев Ерменков

09/10.11.2021

9

Николай Кочев Маринов

11/10.11.2021

10

Даниела Цветанова Колбина

12/10.11.2021

11

Евгений Юриевич Колбин

13/10.11.2021

12

Васко Кирилов Василев

14/10.11.2021

13

Галина Иванова Георгиева

15/10.11.2021

14

Емил Бисеров Огнянов

16/10.11.2021

15

Веселин Асенов Кирилов

17/10.11.2021

16

Мариян Митков Цветанов

18/10.11.2021

17

Калин Альошов Николов

20/10.11.2021

18

Михаил Найчев Димитров

21/10.11.2021

19

Коци Василев Асенов

22/10.11.2021

20

Захари Зоринков Борисов

23/10.11.2021

21

Красимир Ангелов Гришев

24/10.11.2021

22

Слави Николаев Илиев

25/10.11.2021

23

Давид Кирчов Борисов

26/10.11.2021

24

Кирчо Борисов Веселинов

27/10.11.2021

25

Мария Живкова Петрова

28/10.11.2021

 

            ОТКАЗВА да публикува Малин Евгениев Трифонов в списъка на упълномощени представители на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:19 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения