Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 131-НС
Видин, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 229 от 11.11.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 19 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от Венелин Ерославов Йорданов – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък с 19 упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция ГЕРБ-СДС.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс и Решение № 832- ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

          

            ПУБЛИКУВА списък с 19 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС, както следва:

 

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПЪЛНОМОЩНО №

1

Катя Костадинова Живкова

1/10.11.2021

2

Ренета Милкова Лашева

2/10.11.2021

3

Петя Василева Петрова

3/10.11.2021

4

Маргарита Маринова Петрова

4/10.11.2021

5

Румяна Борисова Димитрова

5/10.11.2021

6

Валя Иванова Еленкова

6/10.11.2021

7

Йордан Иванов Живков

7/10.11.2021

8

Атанас Илиев Дуев

8/10.11.2021

9

Дафина Димитрова Иванова

9/10.11.2021

10

Антон Любенов Ангелов

10/10.11.2021

11

Валери Николов Панайотов

11/10.11.2021

12

Мария Георгиева Божинова

12/10.11.2021

13

Георги Димитров Ангелов

13/10.11.2021

14

Сашка Дачева Йорданова

14/10.11.2021

15

Йосиф Вълчев Йосифов

15/10.11.2021

16

Димитър Ангелов Станиславов

16/10.11.2021

17

Николай Иванов Кръчков

17/10.11.2021

18

Рени Георгиева Табакова

18/10.11.2021

19

Боян Любенов Иванов

19/10.11.2021

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:18 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения