Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
Видин, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 226 от 11.11.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 6 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г, подписано от Александър Филчев Матеев – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък с 6 упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция ГЕРБ-СДС.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс и Решение № 832- ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

          

            ПУБЛИКУВА списък с 6 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС, както следва:

 

УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ПЪЛНОМОЩНО №

1

Рая Радославова Павлинова

117/10.11.2021

2

Юлиан Петров Тачев

145/10.11.2021

3

Георги Светлинов Миланов

205/10.11.2021

4

Славяни Алексеев Христов

206/10.11.2021

5

Мартин Митков Ангелов

207/10.11.2021

6

Тотка Благоева Рачева

208/10.11.2021

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:17 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения