Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 124-ПВР/НС
Видин, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатската листа на партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 245 от 11.11.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 210 упълномощени представители на кандидатската листа на партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от Тодор Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък с 210 упълномощени представители на кандидатска листа на партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс и Решение № 832- ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

            ПУБЛИКУВА списък с 210 упълномощени представители на кандидатската листа на партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

 

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПЪЛНОМОЩНО №

Милка Еленкова Илиева

183-21/10.11.2021

Росица Илинчова Антова

183-22/10.11.2021

Невена Илинчова Колева

183-23/10.11.2021

Ивайло Лечков Живин

183-24/10.11.2021

Марчо Цветанов Марков

183-25/10.11.2021

Павел Генадиев Александров

183-26/10.11.2021

Искрен павлинов Генадиев

183-27/10.11.2021

Галин Павлов Генадиев

183-28/10.11.2021

Петър Емилов Чулин

183-29/10.11.2021

Василка Александрова Митрофанова

183-30/10.11.2021

Миглена Валериева Савина

183-31/10.11.2021

Валери Митков Сандов

183-32/10.11.2021

Георги Ценов Филиповски

183-33/10.11.2021

Младен Венциславов Първанов

183-34/10.11.2021

Генади Лозанов Василев

183-35/10.11.2021

Георги Борисов Матеев

183-36/10.11.2021

Венка Тодорова Матеева

183-37/10.11.2021

Недка Илиева Василева

183-38/10.11.2021

Йорданка Иванова Петрова

183-39/10.11.2021

Миглена Красимирова Живкова

183-40/10.11.2021

Сашка Младенова Георгиева

183-41/10.11.2021

Незабравка Николова Младенова

183-42/10.11.2021

Ангел Асенов Асенов

183-43/10.11.2021

Евгени Милков Цветанов

183-44/10.11.2021

Петър Вельов Златанов

183-45/10.11.2021

Николай Петков Велков

183-46/10.11.2021

Лида Богданова Петкова

183-47/10.11.2021

Станислав Тончев Атанасов

183-48/10.11.2021

Андриана Сашова Тодорова

183-49/10.11.2021

Галина Димитрова Цветкова

183-50/10.11.2021

Димитър Георгиев Тодоров

183-51/10.11.2021

Красимир Боянов Първулов

183-52/10.11.2021

Стоян Найденов Велков

183-53/10.11.2021

Мирослав Пепиев Илиев

183-54/10.11.2021

Цветанка Петрова Георгиева

183-55/10.11.2021

Максим Радионов Иванов

183-56/10.11.2021

Цветан Любенов Николов

183-57/10.11.2021

Валентина Илиева Петрова

183-58/10.11.2021

Йордан Цветанов Йонов

183-59/10.11.2021

Елизабета Тонева Николова

183-60/10.11.2021

Ваньо Цветанов Илиев

183-61/10.11.2021

Мария Максимова Иванова

183-62/10.11.2021

Златко Красимиров Георгиев

183-63/10.11.2021

Мая Климентова Димитрова

183-64/10.11.2021

Красимир Георгиев Димитров

183-65/10.11.2021

Ерина Станкова Йоницова

183-66/10.11.2021

Петко Цветанов Наков

183-67/10.11.2021

Боянка Ангелова Костова

183-68/10.11.2021

Георги Славчев Георгиев

183-69/10.11.2021

Милчо Цеков Младенов

183-70/10.11.2021

Боряна Велкова Младенова

183-71/10.11.2021

Валери Асенов Иванов

183-72/10.11.2021

Сава Маркова Генчева

183-73/10.11.2021

Марияна Велкова Иванова

183-74/10.11.2021

Асен Валериев Асенов

183-75/10.11.2021

Василка Иванова Бузина

183-76/10.11.2021

Славка Валериева Асенова

183-77/10.11.2021

Тихомир Найденов Петров

183-78/10.11.2021

Иван Спасов Георгиев

183-79/10.11.2021

Йоанна Александрова Борисова

183-80/10.11.2021

Мато Никитов  Матов

183-81/10.11.2021

Георги Бориславов Георгиев

183-82/10.11.2021

Славка Верова  Крумова

183-83/10.11.2021

Методи Иванов Йорданов

183-84/10.11.2021

Росен Иванов Йорданов

183-85/10.11.2021

Марин Шевкиев  Георгиев

183-86/10.11.2021

Веса Петрунова Йорданова

183-87/10.11.2021

Радослав Асенов Иванов

183-88/10.11.2021

Даринка Йорданова Видинова

183-89/10.11.2021

Вела Петрова Николова

183-90/10.11.2021

Десислава Розева Кирилова

183-91/10.11.2021

Габриела Стефанова Петрова

183-92/10.11.2021

Галина Антонова Петрова

183-93/10.11.2021

Илиян Петров Георгиев

183-94/10.11.2021

Петър Илиянов Петров

183-95/10.11.2021

Мая Петрова Иванова

183-96/10.11.2021

Страхил  Стоянов Иванов

183-97/10.11.2021

Александър Митков Александров

183-98/10.11.2021

Иванка Здравкова  Георгиева

183-99/10.11.2021

Евелин Георгиев Лападуцов

183-100/10.11.2021

Цветана Димитрова Флорова

183-101/10.11.2021

Димитър Цветков Димитров

183-102/10.11.2021

Емона Николаева Недялкова

183-103/10.11.2021

Тодор Цветков Димитров

183-104/10.11.2021

Атина Екатеринова Михайлова

183-105/10.11.2021

Иван Станчев  Иванов

183-106/10.11.2021

Ивета Методиева Иванова

183-107/10.11.2021

Пенка Станчева Иванова

183-108/10.11.2021

Звездалин Славчев Спасов

183-109/10.11.2021

Вероника Станчева  Иванова

183-110/10.11.2021

Валентино Мирославов Кирилов

183-111/10.11.2021

Димитър Владов Борисов

183-112/10.11.2021

Даниела Борисова Андреева

183-113/10.11.2021

Ивайло Бисеров Борисов

183-114/10.11.2021

Анита Любенова Каравелова

183-115/10.11.2021

Жана Стефанова Борисова

183-116/10.11.2021

Венера Стаменова Вълчева

183-117/10.11.2021

Юлия Младенова Вълчева

183-118/10.11.2021

Цветанка Гаврилова Григорова

183-119/10.11.2021

Иво Младенов Средков

183-120/10.11.2021

Деница Ивова Младенова

183-121/10.11.2021

Гаврил Иванов Николов

183-122/10.11.2021

Орлин Маринов Илиев

183-123/10.11.2021

Миглена Атанасова Илиева

183-124/10.11.2021

Янка Велкова Божинова

183-125/10.11.2021

Яница Марианова Гергова

183-126/10.11.2021

Валери Тодоров Велков

183-127/10.11.2021

Пенка Митова Данчева

183-128/10.11.2021

Младен Цветанов Цветанов

183-129/10.11.2021

Цонка Любчова Любенова

183-130/10.11.2021

Цветан Младенов Цветанов

183-131/10.11.2021

Маргарита Георгиева Йончева

183-132/10.11.2021

Денислав Цветозаров Дочков

183-133/10.11.2021

Валентина Ангелова Илиева

183-134/10.11.2021

Венцислав Илиев Вълчев

183-135/10.11.2021

Александър Мирославов Милчев

183-136/10.11.2021

Василка Славова Нашкова

183-137/10.11.2021

Даниела Герасимова Младенова

183-138/10.11.2021

Миглена Николова Петкова

183-139/10.11.2021

Дони Бориславов Ангелов

183-140/10.11.2021

Цеца Георгиева Петрова

183-141/10.11.2021

Нели Миладинова Петрова

183-142/10.11.2021

Борислав Иванов Филипов

183-143/10.11.2021

Красимир Красимиров Рангелов

183-144/10.11.2021

Дияна Иванова Димитрова

183-145/10.11.2021

Анка Страхилова Стефанова

183-146/10.11.2021

Петър Антонов Горанов

183-147/10.11.2021

Елеонора Петрова Стоянова

183-148/10.11.2021

Емил Андреев Крумов

183-149/10.11.2021

Радка Иванова Йонова

183-150/10.11.2021

Теменужка Петрова Николова

183-151/10.11.2021

Пролет Добринова Ценкова

183-152/10.11.2021

Веселин Мишев Паскалев

183-153/10.11.2021

Анелия Иванова Геленчева

183-154/10.11.2021

Кирилка Флорова Динолова

183-155/10.11.2021

Емил Жиков Йотов

183-156/10.11.2021

Огнян Ангелов Томов

183-157/10.11.2021

Петя Йотова Андреева

183-158/10.11.2021

Иван Петров Стефанов

183-159/10.11.2021

Митка Ивайлова Димитрова

183-160/10.11.2021

Димитър Благоев Блажев

183-161/10.11.2021

Цветко Александров Цветков

183-162/10.11.2021

Наташа Милчова Ганцова

183-163/10.11.2021

Кадифка Ангелова Георгиева

183-164/10.11.2021

Асен Георгиев Славчев

183-165/10.11.2021

Галя Ачкова Димитрова

183-166/10.11.2021

Антоанета Асенова Илиева

183-167/10.11.2021

Ася Илиянова Георгиева

183-168/10.11.2021

Зоран Йовков Йорданов

183-169/10.11.2021

Иво Сашков Славчев

183-170/10.11.2021

Илиян Мончов Илиев

183-171/10.11.2021

Борис Петров Маринов

183-172/10.11.2021

Никола Димитров Пеков

183-173/10.11.2021

Валерия Петрова Борисова

183-174/10.11.2021

Хени Георгиева Виденова

183-175/10.11.2021

Силвия Вилиянова Петрова

183-176/10.11.2021

Зоя Петрова Иванова

183-177/10.11.2021

Мирослав Кирилов Велков

183-178/10.11.2021

Габриела Володиева Боянова

183-179/10.11.2021

Павлин Мариусов Петров

183-180/10.11.2021

Велизар Любомиров Николов

183-181/10.11.2021

Виктор Иванов Данчов

183-182/10.11.2021

Блажо Цветков Марков

183-183/10.11.2021

Диляна Христова Карастоянова

183-184/10.11.2021

Тинка Димитрова Гогова

183-185/10.11.2021

Лазар Альошев Гогов

183-186/10.11.2021

Марияна Иванова Гергова

183-187/10.11.2021

Ивайло Станчов Гергов

183-188/10.11.2021

Атанас Рачев Каменов

183-189/10.11.2021

Милен Иванов Петров

183-190/10.11.2021

Теодора Николаева Петрова

183-191/10.11.2021

Ренета Емилова Димитрова

183-192/10.11.2021

Анна Ангелова Атанасова

183-193/10.11.2021

Владимир Цветанов Цолов

183-194/10.11.2021

Моника Красимирова Илиева

183-195/10.11.2021

Илиян Валентинов Илиев

183-196/10.11.2021

Николай Димитров Славов

183-197/10.11.2021

Андрияна Робинзонова Славова

183-198/10.11.2021

Максим Георгиев Николов

183-199/10.11.2021

Зоя Антонова Вергилова

183-200/10.11.2021

Красимир Максимов Георгиев

183-201/10.11.2021

Пепа Желязкова Николова

183-202/10.11.2021

Маряна Петрова Йорданова

183-203/10.11.2021

Снежка Якова Тошева

183-204/10.11.2021

Лилия Станчева Тодорова

183-205/10.11.2021

Йонка Тодорова Делина

183-206/10.11.2021

Йоанна Тошкова Тодорова

183-207/10.11.2021

Антоанетка Цветанова Иванова

183-208/10.11.2021

Криси Зорницова Каменова

183-209/10.11.2021

Ивайло Витанов Ангелов

183-210/10.11.2021

Асен Евгениев Георгиев

183-211/10.11.2021

Зорница Каменова Маринова

183-212/10.11.2021

Йоана Ивайлова Йоскова

183-213/10.11.2021

Стефан Милков Димчев

183-214/10.11.2021

Илийчо Еленков Цекин

183-215/10.11.2021

Данаил Захариев Кирилов

183-216/10.11.2021

Ваня Рафайлова Гоцева

183-217/10.11.2021

Деян Данаилов Захариев

183-218/10.11.2021

Райна Борисова Димитрова

183-219/10.11.2021

Пролетка Славова Кирилова

183-220/10.11.2021

Елизабет Георгиева Евгениева

183-221/10.11.2021

Антон Цанков Иванов

183-222/10.11.2021

Огнян Ангелов Ненчев

183-223/10.11.2021

Ангел Георгиев Петров

183-224/10.11.2021

Юлия Веселинова Иванова

183-225/10.11.2021

Красимира Мариянова Асенова

183-226/10.11.2021

Николай Мариянов Асенов

183-227/10.11.2021

Веселин Свиленов Дицов

183-228/10.11.2021

Петър Митов Цветков

183-229/10.11.2021

Мартин Цветославов Василев

183-230/10.11.2021

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения