Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 116-НС
Видин, 10.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 196 от 09.11.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 196 упълномощени представители на кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. Заявлението е подписано от Александър Филчев Матеев  – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък с 196 упълномощени представители на кандидатска листа на КП „ГЕРБ-СДС“

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс и Решение № 832- ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

            ПУБЛИКУВА списък с 196 упълномощени представители на кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“както следва:

 

ИМЕНА

ПЪЛНОМОЩНО №

1

Ралица Бориславова Любенова

001/05.11.2021

2

Мая Петкова Кирилова

002/05.11.2021

3

Георги Емилов Ангелов

003/05.11.2021

4

Емил Ангелов Томов

004/05.11.2021

5

Даниела Славеева Георгиева

005/05.11.2021

6

Мая Ганчева Димитрова

006/05.11.2021

7

Фиданка Игнатова Найденова

007/05.11.2021

8

Явор Цветанов Петков

008/05.11.2021

9

Камелиян Тодоров Иванов

009/05.11.2021

10

Боримир Анатолиев Петров

010/05.11.2021

11

Дейвид Кристиянов Тодоров

011/05.11.2021

12

Лозан Илиев Маринов

012/05.11.2021

13

Витан Захариев Георгиев

013/05.11.2021

14

Емилия Викторова Герасимова

014/05.11.2021

15

Веско Стоилов Иванов

015/05.11.2021

16

Денислав Владимиров Вергилов

016/05.11.2021

17

Калоян Костов Тончев

017/05.11.2021

18

Мариян Симеонов Радев

018/05.11.2021

19

Любен Любенов Маринов

019/05.11.2021

20

Пролетка Кирова Иванова

020/05.11.2021

21

Георги Валериев Георгиев

021/05.11.2021

22

Ивайло Тошев Иванов

022/05.11.2021

23

Лиляна Тошева Николова

023/05.11.2021

24

Рангел Петров Рангелов

024/05.11.2021

25

Виктория Петкова Русева

025/05.11.2021

26

Милчо Иванов Тодоров

026/05.11.2021

27

ДЕЧО ВЪРБАНОВ ЦВЕТКОВ

027/05.11.2021

28

МАРИЕЛА МИТКОВА ЛОЗАНОВА

028/05.11.2021

29

ИЛИЯН  ГЕОРГИЕВ ПЕНКОВ

029/05.11.2021

30

ГЕОРГИ  ПЕНКОВ  ГЕОРГИЕВ

030/05.11.2021

31

КИРИЛКА  ХРИСТОВА  ПЕТРОВА

031/05.11.2021

32

ТОДОР  ПЕТКОВ  НИКОЛОВ

032/05.11.2021

33

СЕНКА  ВИДЕНОВА  ИВАНОВА

033/05.11.2021

34

АНЕЛИЯ  ЕЛЕНКОВА  ЛИЛОВА

034/05.11.2021

35

ЕЛКА  ИВАНОВА  ИВАНОВА

035/05.11.2021

36

МИЛАДИН  ПЕТРОВ  МЛАДЕНОВ

036/05.11.2021

37

ПАРАСКЕВА  ГЕОРГИЕВА  ИКОНОМОВА

037/05.11.2021

38

НЕВЕНКА  ПЕТРОВА  ТОДОРОВА

038/05.11.2021

39

РАЙНА  ИЛИЕВА  КРЪСТЕВА

039/05.11.2021

40

ИГЛИКА  КАМЕНОВА  ВАНКОВА

040/05.11.2021

41

ИВАЙЛО  ЙОРДАНОВ  КРУМОВ

041/05.11.2021

42

ДАНИЕЛА  ФЛОРОВА  ВАСИЛЕВА

042/05.11.2021

43

Анета Димчева Младенова

043/05.11.2021

44

ИВАН  АТАНАСОВ  ВЕЛИКОВ

044/05.11.2021

45

ИЛЧО  СЛАВЧЕВ  ГЕОРГИЕВ

050/05.11.2021

46

Митко Иванов Петров

051/05.11.2021

47

Пенко Георгиев Шаличев

052/05.11.2021

48

Ваньо Борисов Иванов

054/05.11.2021

49

Ваньо Еленков Цветков

055/05.11.2021

50

Валентин Цветанов Тодоров

056/05.11.2021

51

Николина Живкова Тодорова

057/05.11.2021

52

Борислава Пепиева Борисова

058/05.11.2021

53

Михаела Росенова Николаева

059/05.11.2021

54

Ваня Николова Симеонова

060/05.11.2021

55

Илиян Дамянов Севастакиев

061/05.11.2021

56

Гълъбина Цанкова Йончева

062/05.11.2021

57

Зорница Лалова Вълчкова

063/05.11.2021

58

Генка Йотова Цанова

064/05.11.2021

59

Цветана Стоянова Микова

065/05.11.2021

60

Добрин Цанков Иванов

066/05.11.2021

61

Илонка Калчева Цанова

067/05.11.2021

62

Снежана Цанова Стефанова

068/05.11.2021

63

Краси Иванов Каменов

069/05.11.2021

64

Нели Людмилова Атанасова

070/05.11.2021

65

Младен Валериев Рангелов

071/05.11.2021

66

Даниела Тошкова Нинкова

072/05.11.2021

67

Пламен Ценков Вътков

073/05.11.2021

68

Рачо Тодоров Петков

074/05.11.2021

69

Пламен Милчов Коцов

075/05.11.2021

70

Милка Петрова Цанова

076/05.11.2021

71

Тихомир Цветанов Тодоров

077/05.11.2021

72

Илия Василев Каменов

078/05.11.2021

73

Изолина Цекова Микова

079/05.11.2021

74

Виолета Цветанова Коцова

080/05.11.2021

75

Венета Атанасова Младенова

081/05.11.2021

76

Тошка Петрова Кирова

082/05.11.2021

77

Стефан Кръстев Цанков

083/05.11.2021

78

Красимир Йонов Станков

084/05.11.2021

79

Цветанка Данчева Иванова

085/05.11.2021

80

Миглена Петкова Трифонова

086/05.11.2021

81

Нели Иванова Недкова

087/05.11.2021

82

Емилия Димитрова Стойкова

088/05.11.2021

83

Захари Иванов Занков

090/05.11.2021

84

Гошо Цанов Георгиев

091/05.11.2021

85

Георги Петков Стоилов

092/05.11.2021

86

Дени Тихомиров Шуманов

093/05.11.2021

87

Владимир Михайлов Цветанов

094/05.11.2021

88

Стоян Стефанов Петров

095/05.11.2021

89

Павлинка Данчова Тодорова

096/05.11.2021

90

Борислав Богомилов Тодоров

097/05.11.2021

91

Валерия Вълчева Миткова

098/05.11.2021

92

Елена Рангелова Калотова

099/05.11.2021

93

Антон Георгиев Антов

100/05.11.2021

94

Илияна Сергеева Александрова

101/05.11.2021

95

Маруся Асенова Цекова-Алексиева

102/05.11.2021

96

Дона Бугалинова Георгиева

103/05.11.2021

97

Карамфилка Пенкова Петрова

104/05.11.2021

98

Веселка Стефанова Петрова

105/05.11.2021

99

Любен Николов Ризов

106/05.11.2021

100

Лора Ивайлова Тодорова

107/05.11.2021

101

Тихомир Цанков Иванов

108/05.11.2021

102

Пламен Митов Николов

109/05.11.2021

103

Валентина Каменова Микова

110/05.11.2021

104

Виктория Михайлова Гузелска

112/05.11.2021

105

Данко Крумов Димитров

113/05.11.2021

106

Цветанка Младенова Йоцова

114/05.11.2021

107

Любомир Крумов Вачев

115/05.11.2021

108

Албена Йорданова Кирова

116/05.11.2021

109

Съвета Тодорова Спасова

118/05.11.2021

110

Красимир Минчев Ангелов

119/05.11.2021

111

Тодорка Боянова Тодорова

120/05.11.2021

112

Людмил Серафимов Николов

121/05.11.2021

113

Симеон Георгиев Цанов

122/05.11.2021

114

Антонина Крумова Калчева - Лисичкова

123/05.11.2021

115

Мая Борисова Янкулова

124/05.11.2021

116

Недялко Цветанов Панталеев

125/05.11.2021

117

Лора Боянова Крумова

126/05.11.2021

118

Иван Каменов Иванов

127/05.11.2021

119

Мариана Славчева Борисова

128/05.11.2021

120

Искра Михайлова Ценова

129/05.11.2021

121

Ласко Иванов Каменов

130/05.11.2021

122

Огнян Емануилов Иванов

131/05.11.2021

123

Пламен Иванов Йорданов

132/05.11.2021

124

Емил Иванов Бойчев

133/05.11.2021

125

Филка Боянова Гергова

134/05.11.2021

126

Лена Живкова Бечева

135/05.11.2021

127

Костантин Борисов Кръстев

136/05.11.2021

128

Снежана Милчова Петрова

137/05.11.2021

129

Боянка Велкова Иванова

138/05.11.2021

130

Татяна Михайлова Цанкова

139/05.11.2021

131

Цветан Стоянов Михайлов

140/05.11.2021

132

Николай Димитров Николов

141/05.11.2021

133

Ваня Младенова Василева

142/05.11.2021

134

Пролетка Вълчева Савова

143/05.11.2021

135

Калина Николова Цветкова

144/05.11.2021

136

Дияна Людмилова Борисова

146/05.11.2021

137

Симона Юриева Андреева

147/05.11.2021

138

Поликсена Петкова Цанова

148/05.11.2021

139

Иво Октавианов Момчилов

149/05.11.2021

140

Калина Георгиева Кирилова- Борисова

150/05.11.2021

141

Анжела Тошкова Александрова

151/05.11.2021

142

Пламен Замфиров Борисов

152/05.11.2021

143

Валентин Тодоров Трифонов

153/05.11.2021

144

Тошко Славчов Тодоров

154/05.11.2021

145

Йордана Петрова Иванова

155/05.11.2021

146

Любомир Здравков Цветков

156/05.11.2021

147

Сергей Богданов Серафимов

157/05.11.2021

148

Бойко Емилов Бойчев

158/05.11.2021

149

Цветан Йорданов Маринов

159/05.11.2021

150

Даниил Асенов Томов

160/05.11.2021

151

Йоан Асенов Томов

161/05.11.2021

152

Любка Димчева Томова

162/05.11.2021

153

Генчо Ангелов Радославов

163/05.11.2021

154

Огнян Борисов Шишманов

164/05.11.2021

155

Димчо Тодоров Димчев

165/05.11.2021

156

Невелин Пламенов Лазаров

166/05.11.2021

157

Цветанка Иванова Цветкова

167/05.11.2021

158

Матилда Невенчова Йорданова

168/05.11.2021

159

Стоянка Рангелова Вълчева

169/05.11.2021

160

Борислав Емилов Борисов

170/05.11.2021

161

Перо Гергов Панчев

171/05.11.2021

162

Михаил Петков Цанков

172/05.11.2021

163

Виолета Славейкова Илиева

173/05.11.2021

164

Росинка Георгиева Първулова

174/05.11.2021

165

Яким Ценков Стоянов

175/05.11.2021

166

Марийка Миткова Александрова

176/05.11.2021

167

Мария Митова Фишкина

177/05.11.2021

168

Виктория Петрова Пекова

178/05.11.2021

169

Генади Петков Гергов

179/05.11.2021

170

Снежана Найденова Ванкова

180/05.11.2021

171

Мариян Георгиев Стоянов

181/05.11.2021

172

Пенка Велкова Ванкова

182/05.11.2021

173

Иван Николов Илиев

183/05.11.2021

174

Ерик Миленов Евдокимов

184/05.11.2021

175

Линка Аспарухова Илиева

185/05.11.2021

176

Страхил Герасимов Петров

186/05.11.2021

177

Желязко Георгиев Станков

187/05.11.2021

178

Гошо Евдокимов Флоров

188/05.11.2021

179

Румен Крачунов Крачунов

189/05.11.2021

180

Пролетка Найденова Пекова

190/05.11.2021

181

Емил Евдокимов Маринов

191/05.11.2021

182

Людмила Величкова Герасимова

192/05.11.2021

183

Калин Любенов Пантов

193/05.11.2021

184

Тошо Цветков Нинов

194/05.11.2021

185

Анелия Никитова Петкова

195/05.11.2021

186

Снежанка Милкова Маринова

196/05.11.2021

187

Иванка Цветкова Димитрова

197/05.11.2021

188

Ачко Бисеров Ангелов

198/05.11.2021

189

Владко Георгиев Киров

199/05.11.2021

190

Павлинка Стоянова Петкова

200/05.11.2021

191

Пламен Митов Иванов

201/05.11.2021

192

Пламен Иванов Георгиев

202/05.11.2021

193

Радка Костова Митова

203/05.11.2021

194

Надка Велкова Вълчева

204/05.11.2021

195

Лиляна Панайотова Димитрова

209/05.11.2021

196

Лъчезар Славчев Райчев

210/05.11.2021

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 10.11.2021 в 19:41 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения