Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 114-ПВР/НС
Видин, 10.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК и ПСИК в община Видин, община Димово и община Кула.

В РИК – Видин e постъпило предложение за промяна в състави на СИК и ПСИК в община Видин, община Димово и община Кула, подадено от Стефан Лазаров Стефанов – упълномощен представител на Коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! за област Видин, с вх. № 211 от 10.11.2021 г. по описа на РИК – Видин,.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

 

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Красимир Боянов Каменов като член на СИК № 050900001 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Рени Първанова Райчева за член на СИК № 050900001 - гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Николина Бранкова Кръстева като член на СИК № 050900014 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Ани Кирилова Мирчева за член на СИК № 050900014 - гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Борислав Ценов Тодоров като секретар на СИК № 050900015 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Ралица Огнянова Русева за секретар на СИК № 050900015 - гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Ангел Петков Иванов като член на СИК № 050900021 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА София Добрева Ванкова за член на СИК № 050900021 - гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Филип Йорданов Йорданов като член на СИК № 050900033 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Даниела Иванова Иванова за член на СИК № 050900033 - гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Елена Лозанова Ванкова като член на СИК № 050900042 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Цветели Еленков Герасимов за член на СИК № 050900042 - гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Мими Петрова Пешева като член на СИК № 050900055 - гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Сийка Ангелова Недялкова за член на СИК № 050900055 - гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Асибе Мустафа Димитрова като член на СИК № 050900076 - с. Новоселци, община Видин.

НАЗНАЧАВА Теодор Валентинов Петков за член на СИК № 050900076 - с. Новоселци, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Тошко Митков Славчев като член на СИК № 050900084 - с. Долни Бошняк, община Видин.

НАЗНАЧАВА Валери Борисов Маринов за член на СИК № 050900084 - с. Долни Бошняк, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Благой Петров Алексиев като зам. председател на СИК № 050900085 - с. Плакудер, община Видин.

НАЗНАЧАВА Тошко Митков Славчев за зам. председател на СИК № 050900085 - с. Плакудер, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Светломир Йорданов Гергов като член на СИК № 050900089 - с. Акациево, община Видин.

НАЗНАЧАВА Стив Ивайлов Тодоров за член на СИК № 050900089 - с. Акациево, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Денис Валериев Иванов като член на СИК № 050900099 - с. Антимово, община Видин.

НАЗНАЧАВА Станой Ивайлов Станоев за член на СИК № 050900099 - с. Антимово, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Анна Симеонова Дякова-Маринова като член на СИК № 050900116 - с. Ботево, община Видин.

НАЗНАЧАВА Бисер Михайлов Борисов за член на СИК № 050900116 - с. Ботево, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Бисер Михайлов Борисов като член на СИК № 050900117 - с. Търняне, община Видин.

НАЗНАЧАВА Антоанета Венелинова Петрова за член на СИК № 050900117 - с. Търняне, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Валентин Рангелов Каменов като член на СИК № 050900118 - с. Буковец, община Видин.

НАЗНАЧАВА Мартин Илиев Каменов за член на СИК № 050900118 - с. Буковец, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Андрей Ангелов Иванов като член на ПСИК № 050900125 - с. Градец, община Видин.

НАЗНАЧАВА Филип Йорданов Йорданов за член на ПСИК № 050900125 - с. Градец, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА Кристина Стефчова Кръстева като член на ПСИК № 050900127 - с. Антмово, община Видин.

НАЗНАЧАВА Микаела Радославова Лозанова за член на ПСИК № 050900127 - с. Антмово, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Димово, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Светлин Митков Нисторов като член на СИК № 051600003 - с. Лагошевци, община Димово.

НАЗНАЧАВА Иво Димитров Върбанов за член на СИК № 051600003 - с. Лагошевци, община Димово.

 

ОСВОБОЖДАВА Христина Кръстева Цветкова като зам. председател на СИК № 051600004 - с. Извор, община Димово.

НАЗНАЧАВА Цветан Иванов Ценов за зам. председател на СИК № 051600004 - с. Извор, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Любомир Иванов Георгиев като секретар на СИК № 051600005 - с. Шипот, община Димово.

НАЗНАЧАВА Тодор Александров Тодоров за секретар на СИК № 051600005 - с. Шипот, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Венцислав Асенов Спасов като член на СИК № 051600006 - с. Костичовци, община Димово.

НАЗНАЧАВА Сергей Петров Веселинов за член на СИК № 051600006 - с. Костичовци, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Еленка Дакова Спасова като член на СИК № 051600007 - с. Владиченци, община Димово.

НАЗНАЧАВА Владимир Методиев Симов за член на СИК № 051600007 - с. Владиченци, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Асен Лозанов Спасов като зам. председател на СИК № 051600008 - с. Бела, община Димово.

НАЗНАЧАВА Борислав Цветанов Панков за зам. председател на СИК № 051600008 - с. Бела, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Румен Петров Кирилов като член на СИК № 051600009 - с. Острокапци, община Димово.

НАЗНАЧАВА Роза Валентинова Маркова за член на СИК № 051600009 - с. Острокапци, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Николай Ангелов Миков като член на СИК № 051600011 - с. Скомля, община Димово.

НАЗНАЧАВА Теодора Светославова Александрова за член на СИК № 051600011 - с. Скомля, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Тодорина Асенова Пантева като член на СИК № 051600012 - с. Воднянци, община Димово.

НАЗНАЧАВА Иван Цветанов Мирчев за член на СИК № 051600012 - с. Воднянци, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Любен Георгиев Янев като член на СИК № 051600013 - с. Карбинци, община Димово.

НАЗНАЧАВА Станимир Димитров Николов за член на СИК № 051600013 - с. Карбинци, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Тихомир Кирилов Николов като член на СИК № 051600016 - с. Орешец, община Димово.

НАЗНАЧАВА Денис Иванов Димитров за член на СИК № 051600016 - с. Орешец, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Зорница Валериева Ангелова като член на СИК № 051600017 - с. Мали Дреновец, община Димово.

НАЗНАЧАВА Велко Младенов Велков за член на СИК № 051600017 - с. Мали Дреновец, община Димово.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Димитрина Иванова Рангелова като член на СИК № 051600018 - с. Върбовчец, община Димово.

НАЗНАЧАВА Захари Цанов Лозанов за член на СИК № 051600018 - с. Върбовчец, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Емил Силагиев Георгиев като член на СИК № 051600019 - с. Ярловица, община Димово.

НАЗНАЧАВА Памела Илиянова Петрова за член на СИК № 051600019 - с. Ярловица, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Детелин Валериев Веселинов като член на СИК № 051600022 - с. Арчар, община Димово.

НАЗНАЧАВА Йосиф Николаев Йосифов за член на СИК № 051600022 - с. Арчар, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Детелин Валериев Веселинов като член на СИК № 051600022 - с. Арчар, община Димово.

НАЗНАЧАВА Йосиф Николаев Йосифов за член на СИК № 051600022 - с. Арчар, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Теодор Георгиев Христов като член на СИК № 051600025 - с. Орешец, община Димово.

НАЗНАЧАВА Здравко Цветанов Димитров за член на СИК № 051600025 - с. Орешец, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Сергей Петров Веселинов като член на СИК № 051600026 – с. Извор, община Димово.

НАЗНАЧАВА Пролетка Георгиева Кирилова за член на СИК № 051600026 – с. Извор, община Димово.

ОСВОБОЖДАВА Памела Илиянова Петрова като член на ПСИК № 051600027 – гр. Димово, община Димово.

НАЗНАЧАВА Теодор Мариянов Боянов за член на ПСИК № 051600027 – гр. Димово, община Димово.

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Кула, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Валерия Боянова Николова като член на СИК № 052200002 – гр. Кула, община Кула.

НАЗНАЧАВА Владимир Петков Миков за член на СИК № 052200002 – гр. Кула, община Кула.

ОСВОБОЖДАВА Павлина Спасова Лилова като зам. председател на СИК № 052200003 – гр. Кула, община Кула.

НАЗНАЧАВА Валерия Боянова Николова за зам. председател на СИК № 052200003 – гр. Кула, община Кула.

ОСВОБОЖДАВА Владимир Петков Миков като член на СИК № 052200005 – гр. Кула, община Кула.

НАЗНАЧАВА Павлина Спасова Лилова за член на СИК № 052200005 – гр. Кула, община Кула.

ОСВОБОЖДАВА Йошка Илиева Йончева като член на СИК № 052200006 – с. Чичил, община Кула.

НАЗНАЧАВА Иван Йотов Ненков за член на СИК № 052200006 – с. Чичил, община Кула.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 10.11.2021 в 19:39 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения