Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 108-ПВР/НС
Видин, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин и община Димово.

В РИК – Видин са постъпили предложения за промяна в състави на СИК в община Видин и община Димово, подадени от Светлана Бориславова Стойкова и Милен Пламенов Милчев – упълномощени представители на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с вх. № 198 от 09.11.2021 г. по описа на РИК – Видин,.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извършат замени в състави  на СИК, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Евдокимов Дицов като член в СИК № 050900095 – с. Покрайна, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Иво Валериев Вълов за член в СИК № 050900095 – с. Покрайна, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Ирена Ангелова Атанасова като председател в СИК № 051600002 – гр. Димово, общ. Димово.

НАЗНАЧАВА Росен Николов Илиев за председател в СИК № 051600002 – гр. Димово, общ. Димово.

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Любенов Симов като член в СИК № 051600019 – с. Ярловица, общ. Димово.

НАЗНАЧАВА Магдалена Каменова Каменова за член в СИК № 051600019 – с. Ярловица, общ. Димово.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

                                                                                               Председател:………………..

/Павел Петков/

 

Зам. председател: …………………

/Ирена Николова/

Председател: Павел Пламенов Петков

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения