Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 106-ПВР
Видин, 09.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация на 5 /пет/ застъпници на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката  на 14 ноември 2021 г. с рег. № 2 от 09.11.2021 г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Тодор Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 5 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица, предложени в списъка, отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 707- ПВР/НС от 11.10.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

РЕШИ:         

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.:

 

 1. Надя Иванова Русинова
 2. Иван Русинов Асенов
 3. Даниела Боянова Асенова
 4. Иванка Григорова Иванова
 5. Йордан Вълчев Данов

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател:………………..

/Павел Петков/

Зам. председател: …………………

/Ирена Николова/

Председател: Павел Пламенов Петков

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:18 часа

Календар

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения