Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 105-ПВР/НС
Видин, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Макреш, община Ново село и община Белоградчик.

В РИК – Видин e постъпило предложение за промяна в състави на СИК в община Макреш, община Ново село и община Белоградчик, подадено от Стефан Лазаров Стефанов – упълномощен представител на Коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! за област Видин, с вх. № 200 от 09.11.2021 г. по описа на РИК – Видин,.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

  

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Макреш, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Ценков Иванов като член на СИК № 052500003 - с. Толовица, община Макреш.

НАЗНАЧАВА Веселка Живкова Иванова за член на СИК № 052500003 - с. Толовица, община Макреш.

 

ОСВОБОЖДАВА Румен Петков Симеонов като член на СИК № 052500006 - с. Раковица, община Макреш.

НАЗНАЧАВА Светослав Иванов Стоянов за член на СИК № 052500006 - с. Раковица, община Макреш.

 

ОСВОБОЖДАВА Теменужка Цветкова Николова като член на СИК № 052500007 - с. Киреево, община Макреш.

НАЗНАЧАВА Клари Андреев Кръстев за член на СИК № 052500007 - с. Киреево, община Макреш.

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Петков Велков като член на ПСИК № 052500008 - с. Макреш, община Макреш.

НАЗНАЧАВА Ивайло Паскалев Любенов за член на ПСИК № 052500008 - с. Макреш, община Макреш.

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Ново село, както следва:

           

ОСВОБОЖДАВА Лора Георгиева Захариева като член на СИК № 053000004 - с. Винарово, община Ново село.

НАЗНАЧАВА Витка Герасимова Иванова за член на СИК № 053000004 - с. Винарово, община Ново село.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Иванова Маринова като член на СИК № 053000005 - с. Неговановци, община Ново село.

НАЗНАЧАВА Ячо Герасимов Маринов за член на СИК № 053000005 - с. Неговановци, община Ново село.

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК в община Белоградчик, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Кирил Любчов Кирилов като председател на СИК № 050100005 - гр. Белоградчик, община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Ангел Ангелов Ангелов за председател на СИК № 050100005 - гр. Белоградчик, община Белоградчик.

 

ОСВОБОЖДАВА Ангел Ангелов Ангелов като член на СИК № 050100008 - гр. Белоградчик, община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Илияна Тодорова Илиева за член на СИК № 050100008 - гр. Белоградчик, община Белоградчик.

 

ОСВОБОЖДАВА Митко Лалов Томов като член на СИК № 050100010 - с. Чифлик, община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Стоян Владков Стефанов за член на СИК № 050100010 - с. Чифлик, община Белоградчик.

 

ОСВОБОЖДАВА Борис Борисов Кирилов като член на СИК № 050100011 - с. Рабиша, община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Сашо Борисов Тошев за член на СИК № 050100011 - с. Рабиша, община Белоградчик.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Йосифова Кирилова като зам. председател на СИК № 050100016 - с. Дъбравка, община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Томислав Илиянов Методиев за зам. председател на СИК № 050100016 - с. Дъбравка, община Белоградчик.

 

ОСВОБОЖДАВА Анета Генкова Николова като член на СИК № 050100017 - с. Салаш, община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Мария Йосифова Кирилова за член на СИК № 050100017 - с. Салаш, община Белоградчик.

 

ОСВОБОЖДАВА Андриана Велкова Антова като член на СИК № 050100018 - с. Ошане, община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Илияна Адриянова Великова за член на СИК № 050100018 - с. Ошане, община Белоградчик.

 

ОСВОБОЖДАВА Виолета Кръстева Михайлова като член на СИК № 050100019 - с. Вещица, община Белоградчик.

НАЗНАЧАВА Андриана Велкова Антова за член на СИК № 050100019 - с. Вещица, община Белоградчик.

 

            Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

                                                                                               Председател:………………..

/Павел Петков/

 

Зам. председател: …………………

 /Ирена Николова/

Председател: Павел Пламенов Петков

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения