Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 104-ПВР/НС
Видин, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин и община Брегово

В РИК – Видин са постъпили предложения за промяна в състави на СИК в община Видин и община Брегово от Светлана Бориславова Стойкова и Милен Пламенов Милчев – упълномощени представители на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с вх. № 186 от 08.11.2021 г. по описа на РИК – Видин.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извършат замени в състави  на СИК, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Пенка Кирчева Милушева като секретар в СИК № 050900007 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Магдалена Задравкова Николова за секретар в СИК № 050900007 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Радуил Григоров Георгиев като член в СИК № 050900009 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Кристина Ивайлова Георгиева за член в СИК № 050900009 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Светослав Величков Софрониев като член в СИК № 050900012 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Ирена Евгениева Петкова за член в СИК № 050900012 – гр.  Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Галя Цветанова Тасева като председател в СИК № 050900013 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Томислав Деянов Тодоров за председател в СИК № 050900013 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Владимир Румянов Стоянов като член в СИК № 050900020 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Гинка Перова Сливенова за член в СИК № 050900020 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Пепи Дамянов Петров като член в СИК № 050900022 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Богдана Борисова Недялкова за член в СИК № 050900022 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Анюша Любенова Петрова като член в СИК № 050900022 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Емилия Божкова Горгиева за член в СИК № 050900022 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Емил Доков Начев като член в СИК № 050900032 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Галя Цветанова Тасева за член в СИК № 050900032 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Василев Георгиев като секретар в СИК № 050900047 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Ирена Людмилова Томова за секретар в СИК № 050900047 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Станислав Цветанов Димитров като секретар в СИК № 050900073 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Изабела Мирославова Дафинова за секретар в СИК № 050900073 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Стефан Величков Петров като председател в СИК № 050900084 – с. Долни Бошняк, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Анюша Любенова Петрова за председател в СИК № 050900084 – с. Долни Бошняк, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Сашка Георгиева Евгениева като зам. председател в СИК № 050900094 – с. Капитановци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Кристина Людмилова Ромилова за зам. председател в СИК № 050900094 – с. Капитановци, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Гинка Перова Сливенова като член в ПСИК № 050900124 – гр. Дунавци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Емил Пламенов Славчев за член в ПСИК № 050900124 – гр. Дунавци, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Захари Николов Маринов като член в СИК № 050600010 – с. Делейна, общ. Брегово.

НАЗНАЧАВА Маргарита Неофитова Хараламбова за член в СИК № 050600010 – с. Делейна, общ. Брегово.

 

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Неофитова Хараламбова като председател в СИК № 050600010 – с. Делейна, общ. Брегово.

НАЗНАЧАВА Петко Тошков Йорданов за председател в СИК № 050600010 – с. Делейна, общ. Брегово.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

                                                                                               Председател:………………..

/Павел Петков/

 

    Зам. председател: …………………

/Ирена Николова/

Председател: Павел Пламенов Петков

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения