Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 103-ПВР/НС
Видин, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК и ПСИК в община Видин.

В РИК – Видин са постъпили предложения за промени в състави на СИК и ПСИК в община Видин от Тодор Вълчев – упълномощен представител на ПП “ДПС“ за област Видин, с вх. № 179 от 06.11.2021 г. по описа на РИК – Видин.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 57- ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин.

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извършат промени в състави  на СИК и ПСИК , както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Пролетка Вълчова Бишкова като зам. председател в СИК № 050900035 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Владимир Валериев Тодоров за зам. председател в СИК № 050900035 – гр. Видин, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Радка Иванова Йонава като член  в СИК № 050900105 – с. Кошава, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Миглена Божидарова Маринова за член в СИК № 050900105 – с. Кошава, общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Вероника Ефросинова Иванова  като член  в ПСИК № 050900122 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Диана Евстатиева Викторова за член в ПСИК № 050900122 – гр. Видин, общ. Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

                                                                                               Председател:………………..

/Павел Петков/

 

Зам. председател: …………………

/Ирена Николова/

Председател: Павел Пламенов Петков

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения