Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 100-ПВР/НС
Видин, 09.11.2021

ОТНОСНО: Привличане на технически сътрудници по т.8 от Решение № 542- ПВР/НС от 16 септември 2021г. на ЦИК на граждански договор към Районна избирателна комисия - Видин

На основание чл.72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г.. на Централната избирателна комисия, Районната избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

  1. За подпомагане дейността на РИК да се привлекат на граждански договор четирима технически сътрудници по т. 8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК, както следва:

- Виктория Илиянова Ванчова

- Елина Светлинова Стефанова

- Анабел Николаева Димитрова

- Кристина Емилова Крачунова.

2.Възлага на Председателя на РИК – Видин да направи предложение до Областния управител на област Видин за сключване на граждански договори с техническите сътрудници по т.1 от настоящето решение.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател:………………..

/Павел Петков/

 

Зам. председател: …………………

       /Ирена Николова/

Председател: Павел Пламенов Петков

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения