Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 182 - ПВР
Видин, 13.11.2016

ОТНОСНО: Жалба от Димитър Чавдаров Велков

В РИК – Видин е постъпила жалба с вх. № 250/13.11.2016 г., 16.35 часа по описа на комисията, подадена от Димитър Чавдаров Велков, Областен съвет на БСП - Видин.

 Жалбоподателят твърди, че кметът на с. Тополовец, община Ружинци- Сашко Илиев Здравков привиква хора в кабинета си. Там той въздейства върху избирателите, като по този начин контролира вота и нарушава изборния кодекс.

 

Предложен е проект на решение жалбата да се изпрати на Районна прокуратура – Видин по компетентност.

При проведеното гласуване РИК - Видин не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на предложения проект на решение. От присъстващите в залата 13 членове на комисията за проекта на решение гласуваха 5 – Ирена Николова, Ирена Дочева, Тодор Вълчев, Людмил Василев и Лъчезар Предоев, а против проекта гласуваха 8 - Павел Петков, Светослав Славчев, Даниел Боянов, Петя Борисова, Елизабет Аврамова, Илияна Пекова, Даниела Георгиева и Калоян Живков.

С оглед резултата от проведеното гласуване РИК - Видин следва да постанови решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 и чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК, РИК – Видин

РЕШИ:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Лъчезар Сергеев Предоев

* Публикувано на 13.11.2016 в 18:16 часа

Календар

Решения

всички решения