Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Видин, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии в община Видин, област Видин за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с изх. № ОД -01- 17-31 от 29.08.2022 г. на кмета на община Видин с вх. № 49 от 30.08.2022 г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 12 от ИК документи, включително протокол от проведени консултации от 26.08.2022 г. при кмета на община Видин. На консултациите не е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на СИК в общината. С оглед непостигнатото съгласие и на основание чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, РИК – Видин следва да назначи секционните избирателни комисии на територията на община Видин по направените предложения на партиите и коалициите, като се съобрази с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) коалиция „Продължаваме Промяната“ е с парламентарна група от 67 народни представители;

б) коалиция „ГЕРБ-СДС“ е с парламентарна група от 59 народни представители;

в) партия „ДПС“ е с парламентарна група от 34 народни представители;

г) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 26 народни представители;

д) партия „Има такъв народ“ е с парламентарна група от 19 народни представители;

е) коалиция „Демократична България - обединение“ е с парламентарна група от 16 народни представители;

ж) партия „Възраждане“ е с парламентарна група от 12 народни представители.

Със свое Решение № 13-НС от 18.08.2022 г. РИК – Видин е определила общ брой 999 (деветстотин деветдесет и девет) членовете във всички СИК в община Видин, както и ръководните места, които следва да бъдат разпределени по следния начин:

- коалиция „Продължаваме Промяната“ – 204 членове, от които 104 ръководство;

- коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 185 членове, от които 92 ръководство;

- партия „ДПС“ – 126 членове, от които 53 ръководство;

- коалиция „БСП за България“ – 121 членове, от които 40 ръководство;

- партия „Има такъв народ“ – 121 членове, от които 30 ръководство;

- коалиция „Демократична България - обединение“ – 121 членове, от които 25 ръководство;

- партия „Възраждане“  – 121 членове, от които 19 ръководство;

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

 

 1. ОДОБРЯВА разпределение на съставите на СИК в община Видин за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Видин съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

 

 1. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в община Видин съгласно Приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.

 

 1. УКАЗВА на упълномощения представител на партия „Възраждане“, че поради констатирани несъответствия на предложените лица в СИК № 050900003, № 050900004, № 050900014, № 050900057, № 050900098, № 050900111, № 050900119 и № 050900121 квотата им в тези комисии е незапълнена, поради което в тридневен срок от публикуване на настоящето решение следва да представят данни на представителите си за попълване квотите им в посочените комисии.

 

 1. УКАЗВА на упълномощения представител на партия „Има такъв народ“, че поради констатирани несъответствия на предложените лица в СИК № 050900044, № 050900081, № 050900083 и № 050900100 квотата им в тези комисии е незапълнена, поради което в тридневен срок от публикуване на настоящето решение следва да представят данни на представителите си за попълване квотите им в посочените комисии.

 

 1. УКАЗВА на упълномощения представител на коалиция „Демократична България - обединение“, че поради констатирани несъответствия на предложените лица в СИК № 050900056, № 050900073, № 050900103, № 020900111 и № 050900113 квотата им в тези комисии е незапълнена, поради което в тридневен срок от публикуване на настоящето решение следва да представят данни на представителите си за попълване квотите им в посочените комисии.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Приложение №1

Приложение №2

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 06.09.2022 в 17:18 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения