Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
Видин, 18.08.2022

ОТНОСНО: Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на всяка община в Пети изборен район - Видински при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс, Решение № 9-НС/15.08.2022 г. на РИК - Видин и Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

Приема разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на всяка община в Пети изборен район - Видински при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. – Приложение № 1 към настоящото решение.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Зам. председател: Росен Кръстев Ангелов

* Публикувано на 18.08.2022 в 16:25 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения