ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Георги Любенов Георгиев01/19.03.2021г.
Евгени Христов Николов02/19.03.2021г.
Лозинка Тодорова Дакова03/19.03.2021г.
Милена Бисерова Савова04/19.03.2021г.
Борислав Стоянов Василев05/19.03.2021г.
Александър Митков Рангелов06/19.03.2021г.
Стефка Найденова Живкова07/19.03.2021г.
Мая Иванова Иванова08/19.03.2021г.
Венислав Горанов Костов09/19.03.2021г.
Павлина Емилова Йонова10/19.03.2021г.
МИГЛЕНА СЛАВОВА ВЕРГИЛОВА001/25.03.2021
ГОШО ЦАНОВ ГЕОРГИЕВ002/25.03.2021
СТАНИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЕВ003/25.03.2021
ЗАХАРИ ИВАНОВ ЗАНКОВ004/25.03.2021
ГЕНАДИ МИРОСЛАВОВ ГЕНАДИЕВ005/25.03.2021
ПЕРО ПЕТКОВ ПЕТРОВ006/25.03.2021
ЛЮБОВ ИВАНОВА КАМЕНОВА007/25.03.2021
СТОЯН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ008/25.03.2021
ОГНЯН ЕМАНУИЛОВ ИВАНОВ009/25.03.2021
БОРИСЛАВ БОГОМИЛОВ ТОДОРОВ010/25.03.2021
ВАЛЕРИЯ ВЪЛЧЕВА МИТКОВА011/25.03.2021
АНЕЛИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА012/25.03.2021
АНТОН ГЕОРГИЕВ АНТОВ013/25.03.2021
СТОЯНКА РАНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА014/25.03.2021
ВЕСКА МЛАДЕНОВА РАЧЕВА015/25.03.2021
КРИСТИЯН МАРИУС СТЕФАНОВ016/25.03.2021
ЛОРА ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА017/25.03.2021
ВЕНЕТКА СТЕФАНОВА ФЛОРОВА018/25.03.2021
АМАНДА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА019/25.03.2021
БОЖИДАР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ020/25.03.2021
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА021/25.03.2021
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ГРИГОРОВА022/25.03.2021
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА023/25.03.2021
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА ЛАЗАРОВА024/25.03.2021
ВАНЯ ВАНЧОВА КАРАДЖОВА025/25.03.2021
ЦВЕТАН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ026/25.03.2021
АЛБЕНА ЙОРДАНОВА КИРОВА027/25.03.2021
СЪВЕТА ТОДОРОВА СПАСОВА028/25.03.2021
ДЕНИСЛАВ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ029/25.03.2021
ВАЛЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА030/25.03.2021
ЦВЕТАНКА МЛАДЕНОВА ЙОЦОВА031/25.03.2021
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЙОЦОВ032/25.03.2021
ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА ДИНОЛОВА033/25.03.2021
САМУИЛ САШОВ НЕДКОВ034/25.03.2021
МИЛЕНА БОРИСОВА МИЛКОВА035/25.03.2021
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛКОВ ИВАНОВ036/25.03.2021
МИРОСЛАВА МИТКОВА ЙОРДАНОВА037/25.03.2021
СВЕТЛИНА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА038/25.03.2021
ЛЮБЕН НИКОЛОВ РИЗОВ039/25.03.2021
АННА ОГНЯНОВА ЗАХАРИЕВА040/25.03.2021
НЕВЕНА ЦВЕТАНОВА ТОШКОВА041/25.03.2021
ЕЛЕНА РАНГЕЛОВА КАЛОТОВА042/25.03.2021
РАЛИЦА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА043/25.03.2021
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ГУЗЕЛСКА044/25.03.2021
ПЕРКА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА045/25.03.2021
КРЕМЕНА СТРАХИЛОВА НИКОЛОВА046/25.03.2021
ЗОЯ ДОНЧЕВА ДИМИТРОВА047/25.03.2021
КОСТАНТИН БОРИСОВ КРЪСТЕВ048/25.03.2021
БРАНИМИРА ЕМИЛОВА КРУМОВА049/25.03.2021
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА050/25.03.2021
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЙОТОВ051/25.03.2021
БОЯНКА ВЕЛКОВА ИВАНОВА052/25.03.2021
ВАЛЕНТИН ЛОЗАНОВ ПЕТРОВ053/25.03.2021
ЛЮБОСЛАВ АНАТОЛИЕВ ЛОЗАНОВ054/25.03.2021
РАЛИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА055/25.03.2021
КАТИНА ЦАНКОВА СТОЕВА-ПЕТРОВА056/25.03.2021
МАКСИМИЛЯН МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ057/25.03.2021
САШКО СЛАВКОВ ЧОКОВ058/25.03.2021
СВЕТЛАНА КАМЕНОВА СИМЕОНОВА059/25.03.2021
ДИМИТЪР ЛАЗАРИНОВ БАНАБАКОВ060/25.03.2021
МАРИЯ ДИМЧЕВА АВРАМОВА061/25.03.2021
ЛИЧКО НАКОВ ИВАНОВ062/25.03.2021
МАТО НИКИТОВ МАТОВ063/25.03.2021
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА-БОРИСОВА064/25.03.2021
ГЪЛЪБИНА ИВАНОВА ВАНКОВА065/25.03.2021
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ066/25.03.2021
РУМЯНА ВАНЧОВА ТОДОРОВА067/25.03.2021
МИЛАДИН БЛАГОЕВ МИЛОВ068/25.03.2021
ТАТЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА069/25.03.2021
КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ НИЗАМОВ070/25.03.2021
НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ071/25.03.2021
ЕМИЛ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ072/25.03.2021
ЦЕКО СТАНЕВ ИВАНОВ073/25.03.2021
ИВАН БОЯНОВ ТОДОРОВ074/25.03.2021
СТОЯНКА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА075/25.03.2021
МАЛИНКА МИКОВА СОЛАКОВА076/25.03.2021
ИВАЙЛО НИКОДИМОВ НЕДЕЛКОВ077/25.03.2021
МАРИЯ МИТОВА ФИШКИНА078/25.03.2021
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЧЕКЕРЕНДОВ079/25.03.2021
ЕЛИЧКА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА080/25.03.2021
ГЕНАДИ СТЕФЧОВ АНГЕЛОВ081/25.03.2021
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ082/25.03.2021
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ СТОЯНОВ083/25.03.2021
ЕВДОКИМ АЛЕКСАНДРОВ ИЛАРИОНОВ084/25.03.2021
ЕРИК МИЛЕНОВ ЕВДОКИМОВ085/25.03.2021
Анулиран086/25.03.2021
ЛЮДМИЛА ВЕСКОВА НИКОЛОВА087/25.03.2021
ЛЮДМИЛ ЕМАНУИЛОВ СТАМЕНОВ088/25.03.2021
ДЕНИСЛАВ АНГЕЛОВ ЦВЕТАНОВ089/25.03.2021
ИВАНКА ТОДОРОВА ВАНКОВА090/25.03.2021
ИВАН ЕВСТАТИЕВ ВЛАДИМИРОВ091/25.03.2021
КАЛИН ЛЮБЕНОВ ПАНТОВ092/25.03.2021
ВИКТОР ИГНАТОВ ЙОЦОВ093/25.03.2021
САШО ВИТАНОВ АНГЕЛОВ094/25.03.2021
ПЕРКА ВАНЧОВА ТОМОВА095/25.03.2021
МИТКО БИСЕРОВ ПЕТРОВ096/25.03.2021
АЛБЕНА АНДРЕЕВА МИХАЙЛОВА097/25.03.2021
КРАСИМИРА СЛАВЧОВА КИРОВА098/25.03.2021
МАРИЯН ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ099/25.03.2021
ДОБРИНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА100/25.03.2021
СТЕФАН МИЛКОВ ДИМЧЕВ101/25.03.2021
Пламен Иванов Георгиев102/25.03.2021
КАМЕЛИЯ АНТОНОВА ЦВЕТКОВА103/25.03.2021
РАДКА КОСТОВА МИТОВА104/25.03.2021
Любомир Любенов Матеев105/25.03.2021
Петър Славчев Петров106/25.03.2021
Боряна Страхилова Цветкова107/25.03.2021
Пламен Иванов Йорданов108/25.03.2021
Валери Величков Севастакиев109/25.03.2021
ПАНТО ИВАНОВ ПЪРВАНОВ110/25.03.2021
Цветан Йорданов Маринов111/25.03.2021
Стефан Асенов Томов112/25.03.2021
Борислав Емилов Борисов113/25.03.2021
Йоан Асенов Томов114/25.03.2021
Васил Ванчов Петков115/25.03.2021
Георги Русинов Борисов116/25.03.2021
Асен Стефанов Веселинов117/25.03.2021
Илиас Пенков Илиев118/25.03.2021
Пламен Красимиров Гайдарски119/25.03.2021
Филка Боянова Гергова120/25.03.2021
Емилиян Илиев Енчев121/25.03.2021
Любомир Димитров Любенов122/25.03.2021
Анна Иванова Димитрова123/25.03.2021
Анастасия Борисова Йолова124/25.03.2021
Маргарита Маринова Петрова125/25.03.2021
Екатерина Кръстьова Илиева126/25.03.2021
Анна Валериева Витанова127/25.03.2021
Кирил Асенов Михайлов128/25.03.2021
Васил Тасков Крумов129/25.03.2021
Дафина Димитрова Иванова130/25.03.2021
Антон Любенов Ангелов131/25.03.2021
Валери Николов Панайотов132/25.03.2021
Мария Георгиева Божинова133/25.03.2021
Роза Любенова Тодорова134/25.03.2021
Сашка Дачева Йорданова135/25.03.2021
Ивайло Валентинов Цанов136/25.03.2021
Димитър Ангелов Станиславов137/25.03.2021
Ивелин Страхилов Иванов138/25.03.2021
Васил Богомилов Василев139/25.03.2021
Ивайла Ивайлова Конова140/25.03.2021
Филип Иванов Живков141/25.03.2021
Николай Неделчев Буклиев142/25.03.2021
Денислав Огнянов Димитров143/25.03.2021
Ралица Ивкова Томова144/25.03.2021
Тонимир Ангелов Томов145/25.03.2021
Лозан Илиев Маринов146/25.03.2021
Миросин Флоров Митров147/25.03.2021
Светломир Сергеев Семьонов148/25.03.2021
Веско Стоилов Иванов149/25.03.2021
Денислав Владимиров Вергилов150/25.03.2021
Румен Флориан Барбулеску151/25.03.2021
Ангел Лозанов Велков152/25.03.2021
Симеон Мариянов Симеонов153/25.03.2021
Иван Нинков Иванов154/25.03.2021
Венета Атанасова Младенова155/25.03.2021
Виолета Цветанова Коцова156/25.03.2021
Цветана Войчова Петкова157/25.03.2021
Боян Ангелов Петков158/25.03.2021
Тихомир Цветанов Тодоров159/25.03.2021
Маргарита Микова Петрова160/25.03.2021
Петър Емилов Петров161/25.03.2021
Емил Младенов Милков162/25.03.2021
Аксиния Асенова Викторова163/25.03.2021
Марияна Руменова Николова164/25.03.2021
Ивайло Тошев Иванов165/25.03.2021
Мариета Иванова Тошева166/25.03.2021
Пролетка Кирова Иванова167/25.03.2021
Стилияна Илиянова Цветанова168/25.03.2021
Милчо Георгиев Младенов169/25.03.2021
Валентина Георгиева Петрова170/25.03.2021
Пенка Вельова Иванова171/25.03.2021
Видол Иванов Стоянов172/25.03.2021
Савинка Нисторова Конинска173/25.03.2021
Богомил Божидарчов Борисов174/25.03.2021
Георги Костадинов Иванов175/25.03.2021
Красимир Ангелов Александров176/25.03.2021
Юлчо Цветков Томов177/25.03.2021
Мариус Илиянов Минков178/25.03.2021
Бойчо Иванов Бойчев179/25.03.2021
Ивайло Йорданов Крумов180/25.03.2021
Виолин Николаев Лозанов181/25.03.2021
Иван Теофилов Ангелов182/25.03.2021
Георги Сашев Георгиев183/25.03.2021
Марушка Иванова Йорданова184/25.03.2021
Светлин Любенов Русинов185/25.03.2021
Люба Валериева Атанасова186/25.03.2021
Иван Петков Еленков187/25.03.2021
Кирилка Христова Петрова188/25.03.2021
Иво Цветанов Илиев189/25.03.2021
Тодор Росенов Тодоров190/25.03.2021
Тошко Иванов Тодоров191/25.03.2021
Георги Петров Кирилов192/25.03.2021
Костадина Ангелова Каменова193/25.03.2021
Бисер Виолетков Панков194/25.03.2021
Кирил Володиев Асенов195/25.03.2021
Линко Борисов Йорданов197/25.03.2021
Алексей Венелинов Добрев198/25.03.2021
Светослав Каменов Петров199/25.03.2021
Йосиф Димитров Марков200/25.03.2021
Илка Владимирова Димитрова201/25.03.2021
Славчо Яков Младенов202/25.03.2021
Тинчо Тодоров Иванов203/25.03.2021
Тодор Тасов Златков204/25.03.2021
Красимир Георгиев Петров205/25.03.2021
Петър Гергов Йоцов206/25.03.2021
Владислав Людмилов Наков207/25.03.2021
Перислав Трифонов Крачунов208/25.03.2021
Митко Божинов Георгиев209/25.03.2021
Витан Крачунов Константинов210/25.03.2021
Анелия Славчева Василева211/25.03.2021
Боян Йорданов Младенов212/25.03.2021
Емил Каменов Велков001/25.03.2021
Карамфил Пасков Маринов002/25.03.2021
Илиян Боянов Павлов003/25.03.2021
Боянка Иванова Ангелова004/25.03.2021
Николай Иванов Мирославов005/25.03.2021
Бисерка Теофилова Николова006/25.03.2021
Сашо Николов Илиев007/25.03.2021
Даниела Тошкова Нинкова01/02.04.2021
Илиян Дамянов Севастакиев02/02.04.2021
Илонка Калчева Цанова03/02.04.2021
Иван Костадинов Давидов04/02.04.2021
Незабравка Велкова Викьова 05/02.04.2021
Габриела Цветанова Нешева06/02.04.2021
Галимир Тошков Гергов07/02.04.2021
Ася Станиславова Ганчева08/02.04.2021
Теодора Ивайлова Тошкова09/02.04.2021
Лидия Валентинова Микова10/02.04.2021
Цветана Стоянова Микова11/02.04.2021
Зорница Лалова Вълчкова12/02.04.2021
Снежана Цанова Стефанова12/02.04.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 293-НС / 08.04.2021

  относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

 • № 292-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

 • № 291-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения