Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Стела Ромилова Викторова7-1-НС/31.03.2021
Татяна Димова Луканова7-2-НС/31.03.2021
Камелия Иванова Стефанова7-3-НС/31.03.2021
Латинка Цанкова Долумджийска7-4-НС/31.03.2021
Емилия Емилова Данова7-5-НС/31.03.2021
Петранка Виденова Петрова7-6-НС/31.03.2021
Пламен Йошков Луканов7-7-НС/31.03.2021
Силвия Панталеева Евгениева7-8-НС/31.03.2021
Анулиран7-9-НС/31.03.2021
Миглена Стефанова Ангелова7-10-НС/31.03.2021
Анита Анатолиева Каменова7-11-НС/31.03.2021
Бойко Еленков Иванов7-12-НС/31.03.2021
Марийка Ангелова Николова7-13-НС/31.03.2021
Радмила Георгиева Радкова7-14-НС/31.03.2021
Денислав Цветанов Петров7-15-НС/31.03.2021
Цветелина Стоянова Анриева7-16-НС/31.03.2021
Златка Петрова Найденова7-17-НС/31.03.2021
Илка Бориславова Петрова7-18-НС/31.03.2021
Лиляна Димитрова Джунинска7-19-НС/31.03.2021
Ваня Чавдарова Райчева7-20-НС/31.03.2021
Елка Костова Цанкова7-21-НС/31.03.2021
Деница Красимирова Димитрова7-22-НС/31.03.2021
Сузана Сергеева Цветанова7-23-НС/31.03.2021
Роза Йорданова Стоянова7-24-НС/31.03.2021
Васко Каменов Василев7-25-НС/31.03.2021
Адрияна Неофитова Костова7-26-НС/31.03.2021
Венцияна Тодорова Станкова7-27-НС/31.03.2021
Анелия Крумова Георгиева7-28-НС/31.03.2021
Розета Крумова Маринова7-29-НС/31.03.2021
Анулиран7-30-НС/31.03.2021
Людмила Рангелова Любенова7-31-НС/31.03.2021
Галя Огнянова Павлова-Тодорова7-32-НС/31.03.2021
Преслава Анатолиева Петрова7-33-НС/31.03.2021
Лидия Димчова Георгиева7-34-НС/31.03.2021
Рени Пламенова Митова7-35-НС/31.03.2021
Моника Пламенова Нинкова7-36-НС/31.03.2021
Мирослав Емилов Венциславов7-37-НС/31.03.2021
Богомил Йорданов Маринов7-38-НС/31.03.2021
Пролетка Славчева Петрова7-39-НС/31.03.2021
Таня Руменова Балабанова7-40-НС/31.03.2021
Петър Йончев Миков7-41-НС/31.03.2021
Виолета Георгиева Младенова7-42-НС/31.03.2021
Цвета Миланова Дешкова7-43-НС/31.03.2021
Павел Емилов Скакцов7-44-НС/31.03.2021
Теодор Емилов Михайлов7-45-НС/31.03.2021
Миглена Данкова Костова7-46-НС/31.03.2021
Надежда Цветанова Божинова7-47-НС/31.03.2021
Бисерка Цветанова Каменова7-48-НС/31.03.2021
Анулиран7-49-НС/31.03.2021
Борислава Георгиева Витанска7-50-НС/31.03.2021
Лиляна Карамелова Филипова7-51-НС/31.03.2021
Веселка Данкова Петрова7-52-НС/31.03.2021
Юлиян Младенов Петров7-53-НС/31.03.2021
Галин Младенов Генов7-54-НС/31.03.2021
Даниел Борисов Кръстев7-55-НС/31.03.2021
Красимир Бориславов Костов7-56-НС/31.03.2021
Митко Василев Стойков7-57-НС/31.03.2021
Васил Мартинов Данчев7-58-НС/31.03.2021
Дафинка Петкова Николова7-59-НС/31.03.2021
Стефан Борисов Михайлов7-60-НС/31.03.2021
Асен Цеков Маринов7-61-НС/31.03.2021
Огнян Стефанов Илиев7-62-НС/31.03.2021
Гена Върбанова Михайлова7-63-НС/31.03.2021
Мариян Митков Цветанов7-64-НС/31.03.2021
Иванка Тодорова Младенова7-65-НС/31.03.2021
Светлин Огнянов Асанов7-66-НС/31.03.2021
Румен Линков Василев7-67-НС/31.03.2021
Людмил Димитров Сашов7-68-НС/31.03.2021
Серафим Младенов Серафимов7-69-НС/31.03.2021
Камелия Димитрова Сашова7-70-НС/31.03.2021
Николчо Найденов Илиев7-71-НС/31.03.2021
Митко Тодоров Каменов7-72-НС/31.03.2021
Ирена Георгиева Йоцова7-73-НС/31.03.2021
Даниела Георгиева Георгиева7-74-НС/31.03.2021
Галинка Димитрова Начева7-75-НС/31.03.2021
Снежана Огнянова Станчева7-76-НС/31.03.2021
Василка Василева Генчева7-77-НС/31.03.2021
Милчо Петров Станков7-78-НС/31.03.2021
Росен Ангелов Шутилов7-79-НС/31.03.2021
Елка Ангелова Ангелова7-80-НС/31.03.2021
Памела Венелинова Цветанова7-81-НС/31.03.2021
Томислава Боянова Александрова - Георгиева7-82-НС/31.03.2021
Кристина Васкова Славчева7-83-НС/31.03.2021
Лора Сергеева Монова7-84-НС/31.03.2021
Цеко Минчов Йоцов7-85-НС/31.03.2021
Теодора Емилова Георгиева7-86-НС/31.03.2021
Румен Павлинов Каменов7-87-НС/31.03.2021
Венелин Петков Занов7-88-НС/31.03.2021
Срацимир Ценков Флоров7-89-НС/31.03.2021
Пламенка Юлиянова Младенова7-90-НС/31.03.2021
Ангелина Цекова Иванова7-91-НС/31.03.2021
Лиляна Борисова Петрова7-92-НС/31.03.2021
Антоанета Василева Вълчева7-93-НС/31.03.2021
Йоанна Васкова Василева7-94-НС/31.03.2021
Симона Венциславова Витанова7-95-НС/31.03.2021
Виолета Йорданова Славчева7-96-НС/31.03.2021
Валентина Миткова Георгиева7-97-НС/31.03.2021
Даниела Нинова Маринова7-98-НС/31.03.2021
Цветослав Йорданов Иванов7-99-НС/31.03.2021
Красимир Митков Кирилов7-100-НС/31.03.2021
Пешка Димитрова Данова7-101-НС/31.03.2021
Жени Ангелова Стаменова7-102-НС/31.03.2021
Емил Бойков Еленков7-103-НС/31.03.2021
Георги Маринов Георгиев7-104-НС/31.03.2021
Стефан Цолов Антов7-105-НС/31.03.2021
Корнелия Илиева Димитрова7-106-НС/31.03.2021
Георги Димитров Василев7-107-НС/31.03.2021
Страхил Каменов Ангелов7-108-НС/31.03.2021
Цветан Николов Петров7-109-НС/31.03.2021
Лазар Димитров Василев7-110-НС/31.03.2021
Валентина Димитрова Иванова7-111-НС/31.03.2021
Анка Найденова Кирилова7-112-НС/31.03.2021
Валери Кирилов Александров7-113-НС/31.03.2021
Мито Каменов Митов7-114-НС/31.03.2021
Красимир Георгиев Антов7-115-НС/31.03.2021
Микаела Веселинова Александрова7-116-НС/31.03.2021
Румен Иванов Захариев7-117-НС/31.03.2021
Лили Сашова Сашова7-118-НС/31.03.2021
Ангелина Димитрова Каменова7-119-НС/31.03.2021
Валентин Георгиев Цеков7-120-НС/31.03.2021
Валентина Веркова Николова7-121-НС/31.03.2021
Николай Пепов Славчев7-122-НС/31.03.2021
Горан Димитров Горанов7-123-НС/31.03.2021
Веселка Лъчезарова Паисиева7-124-НС/31.03.2021
Николай Евдокимов Любенов7-125-НС/31.03.2021
Албена Иванова Иванова7-126-НС/31.03.2021
Георги Пасков Маринов7-127-НС/31.03.2021
Сергей Милозинов Маринов7-128-НС/31.03.2021
Петьо Ангелов Петров7-129-НС/31.03.2021
Емил Тинчев Илиев7-130-НС/31.03.2021
Ивайло Цветков Стойков7-131-НС/31.03.2021
Симон Лидиев Гергов7-132-НС/31.03.2021
Милена Добринова Ненова7-133-НС/31.03.2021
Деян Руменов Драгуцов7-134-НС/31.03.2021
Маруся Георгиева Николова7-135-НС/31.03.2021
Цветана Тунчева Димитрова7-136-НС/31.03.2021
Лидия Илиева Гергова7-137-НС/31.03.2021
Тодорка Каменова Маркова7-138-НС/31.03.2021
Красимира Кирилова Иванова - Тодорова7-139-НС/31.03.2021
Радостина Начкова Петкова7-140-НС/02.04.2021
Валентина Пенева Любенова7-141-НС/02.04.2021
Емил Евдокимов Маринов7-142-НС/02.04.2021
Мария Ванкова Стойкова7-143-НС/02.04.2021
Светослав Феодоров Борисов7-144-НС/02.04.2021
Мая Нинова Иванова7-145-НС/02.04.2021
Валентина Стоянова Николова7-146-НС/02.04.2021
Иво Велков Драганов7-147-НС/02.04.2021
Карамфилка Йончова Колчева7-148-НС/02.04.2021
Бисер Георгиев Петров7-149-НС/02.04.2021
Станислав Кръстов Георгиев7-150-НС/02.04.2021
Валери Методиев Григоров7-151-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения