Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Ана Серьожова Димитрова6-1-НС/30.03.2021
Зорница Иванова Иванова6-2-НС/30.03.2021
Теодора Кръстева Тодорова6-3-НС/30.03.2021
Пенка Лозанова Георгиева6-4-НС/30.03.2021
Елка Тодорова Лозанова - Петрович6-5-НС/30.03.2021
Константин Луканов Драгомански6-6-НС/30.03.2021
Лилия Методиева Йорданова6-7-НС/30.03.2021
Ангел Петров Боянов6-8-НС/30.03.2021
Цветомир Любомиров Станимиров6-9-НС/30.03.2021
Милен Ивайлов Димитров6-10-НС/30.03.2021
Георги Дечев Георгиев6-11-НС/30.03.2021
Вилиан Валентинов Йорданов6-12-НС/30.03.2021
Людмил Митов Николов6-13-НС/30.03.2021
Красимир Ангелов Иванов6-14-НС/30.03.2021
Деян Ивайлов Димитров6-15-НС/30.03.2021
Радослав Ангелов Иванов6-16-НС/30.03.2021
Красимир Страхилов Димитров6-17-НС/30.03.2021
Тихомир Иванов Вълчев6-18-НС/30.03.2021
Иван Вълчев Иванов6-19-НС/30.03.2021
Пламен Ваньов Бондоков6-20-НС/30.03.2021
Биляна Михайлова Иванова6-21-НС/30.03.2021
Росица Перова Серафимова6-22-НС/30.03.2021
Николай Красимиров Боянов6-23-НС/30.03.2021
Тодор Велков Тодоров6-24-НС/30.03.2021
Ирена Людмилова Томова6-25-НС/30.03.2021
Вилиян Панайотов Вълчев6-26-НС/30.03.2021
Норка Каменова Иванова6-27-НС/30.03.2021
Иво Валериев Вълов6-28-НС/30.03.2021
Малин Иванов Маринов6-29-НС/30.03.2021
Мартин Андрианов Александров6-30-НС/30.03.2021
Вероника Любенова Георгиева6-31-НС/30.03.2021
Чико Асенов Кирков6-32-НС/30.03.2021
Канета Каменова Вълчева6-33-НС/30.03.2021
Красимир Борисов Каменов6-34-НС/30.03.2021
Веселка Анатолиева Вергилова6-35-НС/30.03.2021
Калоян Красимиров Симеонов6-36-НС/30.03.2021
Пролетка Веселинова Боянова6-37-НС/30.03.2021
Пламенка Миткова Андреева6-38-НС/30.03.2021
Николай Лозанов Николов6-39-НС/30.03.2021
Димитър Димитров Димитров6-40-НС/30.03.2021
Милко Тихомиров Милков6-41-НС/30.03.2021
Васил Стефанов Василев6-42-НС/30.03.2021
Пенка Кирчева Милушева6-43-НС/30.03.2021
Михаел Ивайлов Милушев6-44-НС/30.03.2021
Ивайло Милушев Милушев6-45-НС/30.03.2021
Елка Георгиева Георгиева6-46-НС/30.03.2021
Георги Василев Георгиев6-47-НС/30.03.2021
Лазаринка Коцева Лазарова6-48-НС/30.03.2021
Владимир Ангелов Мишев6-49-НС/30.03.2021
Иван Николов Виденов6-50-НС/30.03.2021
Асен Борисов Генов6-51-НС/30.03.2021
Любомир Петров Георгиев6-52-НС/30.03.2021
Лидия Цветанова Виденова6-53-НС/30.03.2021
Калин Иванов Виденов6-54-НС/30.03.2021
Галя Перчова Георгиева6-55-НС/30.03.2021
Полин Любомирова Георгиева6-56-НС/30.03.2021
Кристияна Методиева Петрова6-57-НС/30.03.2021
Светослав Илиев Славчев6-58-НС/30.03.2021
Илияна Величкова Славчева6-59-НС/30.03.2021
Иван Милчов Ванков6-60-НС/30.03.2021
Славяна Илиева Славчева6-61-НС/30.03.2021
Ивайло Мариянов Младенов6-62-НС/30.03.2021
Яни Янев Бориславов6-63-НС/30.03.2021
Пролетка Маркова Петрова6-64-НС/30.03.2021
Иванка Динкова Ванкова6-65-НС/30.03.2021
Юлияна Асенова Първанова6-66-НС/30.03.2021
Валентина Начова Лозанова6-67-НС/30.03.2021
Крисия Петрова Илиева6-68-НС/30.03.2021
Антония Пенкова Радева - Бакалска6-69-НС/30.03.2021
Георги Симеонов Бакалски6-70-НС/30.03.2021
Илза Вълкова Петрова6-71-НС/30.03.2021
Юлиана Антонова Браткова - Боянова6-72-НС/30.03.2021
Иван Захариев Стефанов6-73-НС/30.03.2021
Емичка Иванова Славчева6-74-НС/30.03.2021
Ивайло Цветанов Методиев6-75-НС/30.03.2021
Владислав Гервасиев Траянов6-76-НС/30.03.2021
Панталей Евгениев Георгиев6-77-НС/30.03.2021
Кристиан Венелинов Флавиянов6-78-НС/30.03.2021
Кристиян Радославов Красимиров6-79-НС/30.03.2021
Галя Захариева Флорова6-80-НС/30.03.2021
Милчо Борисов Томов6-81-НС/30.03.2021
Николай Симеонов Стефанов6-82-НС/30.03.2021
Русин Гошов Русинов6-83-НС/30.03.2021
Йоан Михайлов Методиев6-84-НС/30.03.2021
Асен Бойков Асенов6-85-НС/30.03.2021
Александър Александров Марков6-86-НС/30.03.2021
Адолфо Емилиянов Петров6-87-НС/30.03.2021
Марио Сашков Марков6-88-НС/30.03.2021
Манчо Илиев Иванов6-89-НС/30.03.2021
Пламен Иванов Марков6-90-НС/30.03.2021
Иван Матеев Иванов6-91-НС/30.03.2021
Александър Петьов Антов6-92-НС/30.03.2021
Николай Тодоров Иванов6-93-НС/30.03.2021
Пролетка Найденова Вълчкова6-94-НС/30.03.2021
Владимир Цанов Велков6-95-НС/30.03.2021
Леонора Мартинова Иванова6-96-НС/30.03.2021
Недка Христова Бистрева6-97-НС/30.03.2021
Ива Людмилова Методиева6-98-НС/30.03.2021
Наско Иванов Цанов6-99-НС/30.03.2021
Мариана Петрова Лазарова6-100-НС/30.03.2021
Владимира Цветимирова Петкова6-101-НС/30.03.2021
Милчо Иванов Георгиев6-102-НС/30.03.2021
Елица Ваньова Иванова6-103-НС/30.03.2021
Надежда Бойкова Иванова6-104-НС/30.03.2021
Николай Красимиров Николов6-105-НС/30.03.2021
Вълкана Цветкова Вълкова6-106-НС/30.03.2021
Красимир Николов Кръстев6-107-НС/30.03.2021
Цветомир Красимиров Николов6-108-НС/30.03.2021
Галина Велкова Миланова6-109-НС/30.03.2021
Красимира Петрова Паскова6-110-НС/30.03.2021
Геновева Петрова Кайцанова6-111-НС/30.03.2021
Сашо Богданов Александров6-112-НС/30.03.2021
Илиян Емилов Витанов6-113-НС/30.03.2021
Марио Марианов Венелинов6-114-НС/30.03.2021
Анна Евдокимова Василева6-115-НС/30.03.2021
Малинка Цветкова Георгиева6-116-НС/30.03.2021
Николай Тодоров Николов6-117-НС/30.03.2021
Пенчо Митов Иванов6-118-НС/30.03.2021
Зорница Крумова Петрова6-119-НС/30.03.2021
Анжел Георгиев Петров6-120-НС/30.03.2021
Йосиф Шанков Тодоров6-121-НС/30.03.2021
Иван Александров Иванов6-122-НС/30.03.2021
Маргаритка Кирилова Трифонова6-123-НС/30.03.2021
Жулиета Борисова Ицкова6-124-НС/30.03.2021
Ивелина Николаева Левянска6-125-НС/30.03.2021
Силвия Бориславова Аврамова6-126-НС/30.03.2021
Теодора Людмилова Цекина6-127-НС/30.03.2021
Емил Кирилов Маринов6-128-НС/30.03.2021
Полина Цветанова Семкова6-129-НС/30.03.2021
Миглена Богомилова Мареникова6-130-НС/30.03.2021
Митко Василев Семков6-131-НС/30.03.2021
Младен Илиев Спасин6-132-НС/30.03.2021
Снежана Христова Йорданова6-133-НС/02.04.2021
Йордан Владиславов Ангелов6-134-НС/02.04.2021
Марчело Красенов Аврамов6-135-НС/02.04.2021
Кристиян Митков Александров6-136-НС/02.04.2021
Асен Иванов Николов6-137-НС/02.04.2021
Митко Георгиев Гуляшки6-138-НС/02.04.2021
Иван Димитров Борисов6-139-НС/02.04.2021
Полина Пламенова Методиева6-140-НС/02.04.2021
Цанка Русинова Борисова6-141-НС/02.04.2021
Светослав Детелинов Пеков6-142-НС/02.04.2021
Станислав Цветанов Димитров6-143-НС/02.04.2021
Пролетка Иванова Еленкова6-144-НС/02.04.2021
Руслан Валериев Асенов6-145-НС/02.04.2021
Емануил Людмилов Емануилов6-146-НС/02.04.2021
Кристина Бориславова Кирилова6-147-НС/02.04.2021
Пламен Методиев Маринов6-148-НС/02.04.2021
Ирена Цветанова Белчина6-149-НС/02.04.2021
Павлина Иванова Илиева6-150-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения