Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Наталия Иванова Първанова5-1-НС/30.03.2021
Теодор Валентинов Петков5-2-НС/30.03.2021
ТОМА ЗЛАТАНОВ КРЪСТЕВ5-3-НС/31.03.2021
ИВАНКА НАЙДЕНОВА БОРИСОВА5-4-НС/31.03.2021
ЗЛАТАН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ5-5-НС/31.03.2021
РОСИЦА СЛАВЕЙКОВА БОРИСОВА5-6-НС/31.03.2021
ИЛИЯН ИВАНКОВ НАЙДЕНОВ5-7-НС/31.03.2021
Меган Цветанова Вилиева5-8-НС/01.04.2021
Цветанка Андреева Иванова5-9-НС/01.04.2021
Никола Маринов Николов5-10-НС/01.04.2021
Румен Асенов Михайлов5-11-НС/01.04.2021
Янко Перов Гарчев5-12-НС/01.04.2021
Емил Дионисиев Бадев5-13-НС/02.04.2021
Ани Петкова Димова5-14-НС/02.04.2021
Петър Димитров Димов5-15-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения