Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Анатолий Венциславов Петров2-1-НС/29.03.2021
Серьожа Витанов Орбов2-2-НС/29.03.2021
Стефан Кирилов Младжев2-3-НС/29.03.2021
Зоя Занкова Орбова2-4-НС/29.03.2021
Борислава Младенова Вачкова2-5-НС/29.03.2021
Светослав Христофоров Крайнянов2-6-НС/29.03.2021
Венцислава Цветанова Димитрова2-7-НС/29.03.2021
Блага Анакитова Атанасова2-8-НС/29.03.2021
Наташа Борисова Иванова2-9-НС/29.03.2021
Йорданка Панайотова Томова2-10-НС/29.03.2021
Илко Луков Иванов2-11-НС/29.03.2021
Здравко Цветанов Бурназов2-12-НС/29.03.2021
Боеслав Бойков Атанасов2-13-НС/29.03.2021
Лидия Агресимова Атанасова2-14-НС/29.03.2021
Мартин Бойков Петров2-15-НС/29.03.2021
Георги Николов Живков2-16-НС/29.03.2021
Борис Иванов Антов2-17-НС/29.03.2021
Милена Любомирова Цветанова2-18-НС/29.03.2021
Борислава Михайлова Иванова2-19-НС/29.03.2021
Елена Георгиева Джунинска2-20-НС/29.03.2021
Мариана Миткова Живкова2-21-НС/29.03.2021
Горан Георгиев Петров2-22-НС/29.03.2021
Теменужка Симеонова Тодорова2-23-НС/29.03.2021
Славчо Василев Иванов2-24-НС/29.03.2021
Пламен Иванов Георгиев2-25-НС/29.03.2021
Маргарита Лозанова Влашева2-26-НС/29.03.2021
Георги Александров Никитов2-27-НС/29.03.2021
Илия Петков Илиев2-28-НС/29.03.2021
Жечко Божков Кръчкин2-29-НС/29.03.2021
Георги Ангелов Велков2-30-НС/29.03.2021
Тихомир Пешков Тодоров2-31-НС/29.03.2021
Татяна Борисова Тодорова2-32-НС/29.03.2021
Маринка Иванова Иванова2-33-НС/29.03.2021
Благой Ваньов Благоев2-34-НС/29.03.2021
Александър Живков Живков2-35-НС/29.03.2021
Жана Николова Стойкова2-36-НС/29.03.2021
Йошка Илиева Йончева2-37-НС/29.03.2021
Даниела Александрова Иванова2-38-НС/29.03.2021
Венка Тодорова Викьова2-39-НС/29.03.2021
Ганка Ненова Микова2-40-НС/29.03.2021
Габриела Белчева Михайлова2-41-НС/29.03.2021
Петко Владимиров Миков2-42-НС/29.03.2021
Лилия Петкова Гергова2-43-НС/29.03.2021
Добринка Любенова Тодорова2-44-НС/29.03.2021
Борислав Лалов Неделков2-45-НС/29.03.2021
Десислава Стойкова Маркова2-46-НС/29.03.2021
Емил Маринов Георгиев2-47-НС/29.03.2021
Тодор Генов Йотов2-48-НС/29.03.2021
Цветан Иванов Недков2-49-НС/29.03.2021
Дафин Каменов Миков2-50-НС/29.03.2021
Йордан Пеков Йотов2-51-НС/29.03.2021
Мирослав Климентов Маринов2-52-НС/29.03.2021
Гошка Илиева Митова2-53-НС/29.03.2021
Митко Пасков Мариянов2-54-НС/29.03.2021
Пламен Евдокимов Динов2-55-НС/29.03.2021
Велизарчо Маринов Евгениев2-56-НС/29.03.2021
Здравко Петков Стефанов2-57-НС/29.03.2021
Теменужка Георгиева Петкова2-58-НС/29.03.2021
Валери Спасов Иванов2-59-НС/29.03.2021
Зорница Илиева Александрова2-60-НС/29.03.2021
Светла Димитрова Бондова2-61-НС/29.03.2021
Маруся Венелинова Бондова2-62-НС/29.03.2021
Младен Иванов Младенов2-63-НС/29.03.2021
Светла Каменова Петрова2-64-НС/29.03.2021
Антоанета Тодорова Виденова2-65-НС/29.03.2021
Митка Ангелова Великичова2-66-НС/29.03.2021
Борислав Томов Нешов2-67-НС/29.03.2021
Цветан Георгиев Михайлов2-68-НС/29.03.2021
Наталия Архангелова Рангелова2-69-НС/29.03.2021
Илиян Бориславов Генов2-70-НС/29.03.2021
Светослав Миладинов Боянов2-71-НС/29.03.2021
Таня Пламенова Петкова2-72-НС/29.03.2021
Петър Методиев Илиев2-73-НС/29.03.2021
Веска Рангелова Христова2-74-НС/29.03.2021
Милка Кирилова Сечкова2-75-НС/29.03.2021
Иван Каменов Младенов2-76-НС/29.03.2021
Иван Цветанов Борисов2-77-НС/29.03.2021
Милена Тодорова Димитрова2-78-НС/29.03.2021
Даниела Стойчова Стоянова2-79-НС/29.03.2021
Захаринка Петрова Николова2-80-НС/29.03.2021
Данаил Борисов Дичев2-81-НС/30.03.2021
Цанко Петков Панков2-82-НС/30.03.2021
Славчо Георгиев Стойков2-83-НС/30.03.2021
Перо Данчов Цветков2-84-НС/30.03.2021
Борислав Стойков Петков2-85-НС/30.03.2021
Сашко Цветанов Рангелов2-86-НС/30.03.2021
Милчо Петков Панков2-87-НС/30.03.2021
Сашо Ангелов Кръстев2-88-НС/30.03.2021
Владо Каменов Гергов2-89-НС/30.03.2021
Руска Боянова Доцинска2-90-НС/30.03.2021
Величка Димитрова Богдановска2-91-НС/30.03.2021
Сашка Георгиева Големшинска2-92-НС/30.03.2021
Люцинка Иванова Вълкова2-93-НС/30.03.2021
Симеон Иванов Пърчичов2-94-НС/30.03.2021
Надка Сергеева Дончева2-95-НС/30.03.2021
Милчо Иванов Михайлов2-96-НС/30.03.2021
Иван Стефанов Ценков2-97-НС/30.03.2021
Роза Симеонова Тодорова2-98-НС/30.03.2021
Анто Борисов Горанов2-99-НС/30.03.2021
Цветомир Славчев Йосифов2-100-НС/30.03.2021
Борислав Славиев Бориславов2-101-НС/30.03.2021
Данаил Борисов Атанасов2-102-НС/30.03.2021
Петър Евлогиев Петров2-103-НС/30.03.2021
Лени Николов Илиев2-104-НС/30.03.2021
Цветомир Огнянов Цветанов2-105-НС/30.03.2021
Маргарита Йорданова Цветкова2-106-НС/30.03.2021
Божана Методиева Ерменкова2-107-НС/30.03.2021
Лидия Кирова Велкова2-108-НС/30.03.2021
Антон Иванов Антов2-109-НС/30.03.2021
Венцислав Асенов Спасов2-110-НС/30.03.2021
Сашко Велков Димитров2-111-НС/30.03.2021
Пешко Тодоров Пешев2-112-НС/30.03.2021
Цветанка Спасова Иванова2-113-НС/30.03.2021
Елена Иванова Еленкова2-114-НС/30.03.2021
Светозар Стефанов Георгиев2-115-НС/30.03.2021
Цветан Димов Тодоров2-116-НС/30.03.2021
Красимир Милчов Любенов2-117-НС/30.03.2021
Захаринка Цветкова Нинова2-118-НС/30.03.2021
Снежка Ромилова Крачунова2-119-НС/30.03.2021
Лозинка Людмилова Петрова2-120-НС/30.03.2021
Полена Цветанова Ангелова2-121-НС/30.03.2021
Валинка Панчова Паскалева2-122-НС/30.03.2021
Виолета Петрова Гергова2-123-НС/30.03.2021
Вълчо Стоянов Василев2-124-НС/30.03.2021
Малина Малинова Лозанова2-125-НС/30.03.2021
Катя Генадиева Александрова2-126-НС/30.03.2021
Янчо Кънчев Василев2-127-НС/30.03.2021
Валери Михайлов Петров2-128-НС/30.03.2021
Валентина Валериева Любенова2-129-НС/30.03.2021
Благой Тодоров Йовчев2-130-НС/30.03.2021
Тодорина Иванова Петкова2-131-НС/31.03.2021
Лиляна Илиева Василева2-132-НС/01.04.2021
Цветелина Васкова Велкова2-133-НС/01.04.2021
Здравка Трендафилова Спасова2-134-НС/02.04.2021
Илиан Евгениев Кочетов2-135-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения