Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ГЕРБ-СДС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Миглена Викторова Велкова3-1-НС/25.03.2021
Петър Тодоров Петров3-2-НС/25.03.2021
Веселин Борисов Алексиев3-3-НС/25.03.2021
Таня Горанова Борисова3-4-НС/25.03.2021
Тихомир Борисов Иванов3-5-НС/25.03.2021
Милослав Радославов Рангелов3-6-НС/25.03.2021
Емилия Тодорова Любомирова3-7-НС/25.03.2021
Жаниела Горанова Ангелова3-8-НС/25.03.2021
Мария Кирилова Асенова3-9-НС/25.03.2021
Боян Емилов Бонев3-10-НС/25.03.2021
Емил Ванков Игнатов3-11-НС/30.03.2021
Димитрина Василева Миланова3-12-НС/30.03.2021
Маша Рангелова Стоянова3-13-НС/30.03.2021
Розалинка Василева Николова3-14-НС/30.03.2021
Анелия Велиславова Неделкова3-15-НС/30.03.2021
Генка Йотова Цанова3-16-НС/30.03.2021
Ванчо Цоков Иванов3-17-НС/30.03.2021
Тихомир Иванов Петров3-18-НС/30.03.2021
Пенка Иванова Димитрова3-19-НС/30.03.2021
Стилиян Асенов Илиев3-20-НС/30.03.2021
Николай Вълчов Николов3-21-НС/30.03.2021
Пламен Атанасов Петров3-22-НС/30.03.2021
Олга Ангелова Маркова3-23-НС/30.03.2021
Георги Петков Стоилов3-24-НС/02.04.2021
Лъчезар Захариев Иванов3-25-НС/02.04.2021
Иво Захариев Иванов3-26-НС/02.04.2021
Миглена Цветанова Станкова3-27-НС/02.04.2021
Неофит Данаилов Неофитов3-28-НС/02.04.2021
Кристиан Красимиров Нунов3-29-НС/02.04.2021
Наталия Сергеева Костадинова3-30-НС/02.04.2021
Лиляна Велкова Попиванова3-31-НС/02.04.2021
Таня Велкова Аролска3-32-НС/02.04.2021
Юлиан Петров Тачев3-33-НС/02.04.2021
Петър Славчев Тачев3-34-НС/02.04.2021
Михайл Павлов Иванов3-35-НС/02.04.2021
Даниела Петрова Иванова3-36-НС/02.04.2021
Ванчо Митков Ценов3-37-НС/02.04.2021
Розалина Целова Попова3-38-НС/02.04.2021
Станка Цанкова Димитрова3-39-НС/02.04.2021
Тодорка Първанова Николова3-40-НС/02.04.2021
Владимир Димитров Цветанов3-41-НС/02.04.2021
Людмила Весова Гергова3-42-НС/02.04.2021
Лиляна Кирилова Ангелова3-43-НС/02.04.2021
Наталия Красимирова Богданова3-44-НС/02.04.2021
Владислав Ангелов Йорданов3-45-НС/02.04.2021
Марина Станиславова Стоянова3-46-НС/02.04.2021
Людмил Серафимов Николов3-47-НС/02.04.2021
Недялко Цветанов Панталеев3-48-НС/02.04.2021
Любомир Крумов Вачев3-49-НС/02.04.2021
Дени Тихомиров Шуманов3-50-НС/02.04.2021
Петко Иванов Петков3-51-НС/02.04.2021
Перуна Цекова Гергова3-52-НС/02.04.2021
Николай Петров Николов3-53-НС/02.04.2021
Борислава Младенова Петрова3-54-НС/02.04.2021
Иван Симеонов Ангелов3-55-НС/02.04.2021
Ласко Иванов Каменов3-56-НС/02.04.2021
Ванюша Венелинова Рилчева3-57-НС/02.04.2021
Силвия Стефанова Йорданова3-58-НС/02.04.2021
Ценка Рачева Николова3-59-НС/02.04.2021
Валентин Евгениев Младенов3-60-НС/02.04.2021
Никол Огнянова Борисова3-61-НС/02.04.2021
Красимир Иванов Каменов3-62-НС/02.04.2021
Дияна Костадинова Йорданова3-63-НС/02.04.2021
Ивайло Йончев Иванов3-64-НС/02.04.2021
Ивайло Цветанов Александров3-65-НС/02.04.2021
Ивайло Владимиров Вълчев3-66-НС/02.04.2021
Александър Константинов Петров3-67-НС/02.04.2021
Бисер Тодоров Иванов3-68-НС/02.04.2021
Александър Димитров Апостолов3-69-НС/02.04.2021
Мартин Георгиев Марков3-70-НС/02.04.2021
Соня Ценкова Чокова3-71-НС/02.04.2021
Теодора Димитрова Петкова3-72-НС/02.04.2021
Пламен Замфиров Борисов3-73-НС/02.04.2021
Надя Божидарова Симеонова3-74-НС/02.04.2021
Ангел Венциславов Ангелов3-75-НС/02.04.2021
Симона Станимирова Цветкова3-76-НС/02.04.2021
Нели Милкова Милкова3-77-НС/02.04.2021
Тошко Славчов Тодоров3-78-НС/02.04.2021
Маруся Асенова Цекова-Алексиева3-79-НС/02.04.2021
Деян Емилов Стоянов3-80-НС/02.04.2021
Павел Людмилов Илиев3-81-НС/02.04.2021
Тихомир Станиславов Станчев3-82-НС/02.04.2021
Валери Иванов Василев3-83-НС/02.04.2021
Цветлин Йосифов Ангелов3-84-НС/02.04.2021
Асен Ванков Илиев3-85-НС/02.04.2021
Димчо Йорданов Ванков3-86-НС/02.04.2021
Валентина Стефанова Стефанова-Димитрова3-87-НС/02.04.2021
Любен Костов Ницов3-88-НС/02.04.2021
Даниела Йорданова Маринова3-89-НС/02.04.2021
Юлиян Любенов Траянов3-90-НС/02.04.2021
Росинка Георгиева Първулова3-91-НС/02.04.2021
Румяна Иванова Ванкова3-92-НС/02.04.2021
Светла Славчева Неделкова3-93-НС/02.04.2021
Красимир Радославов Мареников3-94-НС/02.04.2021
Виктория Петрова Пекова3-95-НС/02.04.2021
Росица Боянова Иванова3-96-НС/02.04.2021
Снежана Найденова Ванкова3-97-НС/02.04.2021
Цветелина Руменова Цветанова3-98-НС/02.04.2021
Пенка Велкова Ванкова3-99-НС/02.04.2021
Венелин Георгиев Костадинов3-100-НС/02.04.2021
Тихомир Кирилов Асенов3-101-НС/02.04.2021
Камелия Стефанова Йорданова3-102-НС/02.04.2021
Анулиран3-103-НС/02.04.2021
Жоро Славчев Герасимов3-104-НС/02.04.2021
Кира Ангелова Захариева3-105-НС/02.04.2021
Сиян Любенов Николов3-106-НС/02.04.2021
Галина Миткова Иванова3-107-НС/02.04.2021
Милена Цекова Флорова3-108-НС/02.04.2021
Лилия Петрова Костадинова3-109-НС/02.04.2021
Красимир Герасимов Станков3-110-НС/02.04.2021
Иванела Цвяткова Илиева3-111-НС/02.04.2021
Стефка Романова Милкова3-112-НС/02.04.2021
Пламен Иванов Петров3-113-НС/02.04.2021
Ачко Бисеров Ангелов3-114-НС/02.04.2021
Даниела Искърова Славчева3-115-НС/02.04.2021
Павлинка Стоянова Петкова3-116-НС/02.04.2021
Дафинка Ангелова Влайкова3-117-НС/02.04.2021
Ваньо Борисов Атанасов3-118-НС/02.04.2021
Малинка Пенкова Каменова3-119-НС/02.04.2021
Нонка Матеева Атанасова3-120-НС/02.04.2021
Валентин Тодоров Трифонов3-121-НС/02.04.2021
Ева Красимирова Тошева3-122-НС/02.04.2021
Ася Боянчова Владкова3-123-НС/02.04.2021
Лиляна Панайотова Димитрова3-124-НС/02.04.2021
Румен Рашков Димитров3-125-НС/02.04.2021
Полина Миткова Първанова3-126-НС/02.04.2021
Илияна сергеева Александрова3-127-НС/02.04.2021
Михаела Бориславова Филипова3-128-НС/02.04.2021
Веселка Стефанова Петрова3-129-НС/02.04.2021
Бисерка Милчова Игнатова3-130-НС/02.04.2021
Евгения Златанова Петрова3-131-НС/02.04.2021
Вероника Асенова Василева3-132-НС/02.04.2021
Дона Бугалинова Георгиева3-133-НС/02.04.2021
Надка Велкова Вълчева3-134-НС/02.04.2021
Гергана Стефчова Илиева3-135-НС/02.04.2021
Гина Георгиева Цветкова3-136-НС/02.04.2021
Радослава Славова Вергилова3-137-НС/02.04.2021
Цветомира Стефанова Милкова3-138-НС/02.04.2021
Кристиян Георгиев Христов3-139-НС/02.04.2021
Ани Юриева Маринова3-140-НС/02.04.2021
Тони Лъчезаров Каменов3-141-НС/02.04.2021
Филип Кристиянов Георгиев3-142-НС/02.04.2021
Елена Влашева Еленкова3-143-НС/02.04.2021
Христо Георгиев Георгиев3-144-НС/02.04.2021
Николай Томов Тасков3-145-НС/02.04.2021
Тота Ангелова Цекова3-146-НС/02.04.2021
Румяна Борисова Димитрова3-147-НС/02.04.2021
Илияна Иванова Димитрова3-148-НС/02.04.2021
Вероника Радкова Владимирова3-149-НС/02.04.2021
Данаил Асенов Любенов3-150-НС/02.04.2021
Янкол Александров Янколов3-151-НС/02.04.2021
Милен Васков Милков3-152-НС/02.04.2021
Богомил Георгиев Цветков3-153-НС/02.04.2021
Румяна Асенова Живкова3-154-НС/02.04.2021
Борислав Методиев Цанийчев3-155-НС/02.04.2021
Тонко Илиев Иванов3-156-НС/02.04.2021
Васко Илиев Петров3-157-НС/02.04.2021
Гергина Ангелова Станиславова3-158-НС/02.04.2021
Милчо Младенов Иванов3-159-НС/02.04.2021
Димитър Якимов Димитров3-160-НС/02.04.2021
Николай Ангелов Митов3-161-НС/02.04.2021
Зоя Кръстева Младенова3-162-НС/02.04.2021
Валери Стефчев Маринов3-163-НС/02.04.2021
Евгени Никифоров Бодов3-164-НС/02.04.2021
Любомир Борисов Димитров3-165-НС/02.04.2021
Петьо Борисов Кръстев3-166-НС/02.04.2021
Лозан Лозанов Маринов3-167-НС/02.04.2021
Витан Захариев Георгиев3-168-НС/02.04.2021
Емилия Викторова Герасимова3-169-НС/02.04.2021
Юлиян Магдалинов Нинов3-170-НС/02.04.2021
Десимир Емилов Нефтелинов3-171-НС/02.04.2021
Калоян Костов Тончев3-172-НС/02.04.2021
Николай Недялков Димитров3-173-НС/02.04.2021
Светослав Илиев Станев3-174-НС/02.04.2021
Борис Иванов Първин3-175-НС/02.04.2021
Анка Александрова Иванова3-176-НС/02.04.2021
Милка Еленкова Илиева3-177-НС/02.04.2021
Анатоли Георгиев Младенов3-178-НС/02.04.2021
Искра Серафимова Стефанова3-179-НС/02.04.2021
Сашко Георгиев Виденов3-180-НС/02.04.2021
Роза Тодорова Димитрова3-181-НС/02.04.2021
Петко Цаков Петков3-182-НС/02.04.2021
Слави Николов Дафинкичов3-183-НС/02.04.2021
Перка Младенова Иванова3-184-НС/02.04.2021
Камелия Цветанова Коцева3-185-НС/02.04.2021
Николай Никифоров Николов3-186-НС/02.04.2021
Стела Пламенова Стойкова3-187-НС/02.04.2021
Илия Василев Каменов3-188-НС/02.04.2021
Кристина Петрова Тодорова3-189-НС/02.04.2021
Соня Венчова Иванова3-190-НС/02.04.2021
Венка Панова Станчева3-191-НС/02.04.2021
Ваньо Янчов Цеков3-192-НС/02.04.2021
Лило Рачов Петков3-193-НС/02.04.2021
Мито Ганов Кръстов3-194-НС/02.04.2021
Любка Славчева Маринова3-195-НС/02.04.2021
Цветан Младенов Йотов3-196-НС/02.04.2021
Радослава Таниславова Рангелова3-197-НС/02.04.2021
Снежана Тошова Антонова3-198-НС/02.04.2021
Герго Митов Гергов3-199-НС/02.04.2021
Габриела Георгиева Георгиева3-200-НС/02.04.2021
Радослава Ванчова Найденова3-201-НС/02.04.2021
Николай Тодоров Карагьозов3-202-НС/02.04.2021
Тонислав Венциславов Ванков3-203-НС/02.04.2021
Пламен Николов Лалов3-204-НС/02.04.2021
Иван Атанасов Великов3-205-НС/02.04.2021
Зоя Иванова Тодорова3-206-НС/02.04.2021
Румен Иванов Симеонов3-207-НС/02.04.2021
Иван Василев Рангелов3-208-НС/02.04.2021
Иван Александров Иванов3-209-НС/02.04.2021
Дечо Върбанов Цветков3-210-НС/02.04.2021
Павлина Илиева Григорова3-211-НС/02.04.2021
Марияна Иванова Йорданова3-212-НС/02.04.2021
Здравка Борисова Николова3-213-НС/02.04.2021
Валентин Бориславов Витанов3-214-НС/02.04.2021
Светлана Петрова Александрова-Кирилова3-215-НС/02.04.2021
Емил Петков Найденов3-216-НС/02.04.2021
Емил Славчев Георгиев3-217-НС/02.04.2021
Красимира Димитрова Милева3-218-НС/02.04.2021
Петър Кирилов Николов3-219-НС/02.04.2021
Петър Ангелов Владов3-220-НС/02.04.2021
Ивета Николаева Ванкова3-221-НС/02.04.2021
Пепи Каменов Петков3-222-НС/02.04.2021
Генади Владов Илиев3-223-НС/02.04.2021
Калоян Бисеров Виолетов3-224-НС/02.04.2021
Жасмина Паскова Томова3-225-НС/02.04.2021
Албена Асенова Генова3-226-НС/02.04.2021
Витан Иванов Младенов3-227-НС/02.04.2021
Росица Илиева Иванова3-228-НС/02.04.2021
Еринка Цветанова Колицова3-229-НС/02.04.2021
Валя Веселинова Георгиева3-230-НС/02.04.2021
Весела Параскевова Шутилова3-231-НС/02.04.2021
Елеонора Венциславова Томова3-232-НС/03.04.2021
Ангел Пантов Александров3-233-НС/03.04.2021
Перислав Трифонов Крачунов3-234-НС/03.04.2021
Ренета Милкова Лашева3-235-НС/03.04.2021
Илиян Цветанов Маринов3-236-НС/03.04.2021
Татяна Антонова Крумова3-237-НС/03.04.2021
Сазлийка Харалампиева Йонова3-238-НС/03.04.2021

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения