Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

Движение за права и свободи - ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Емилия Методиева Митева1-1-НС/19.03.2021
Борислав Иванов Филипов1-2-НС/19.03.2021
Борислав Атанасов Костов1-3-НС/19.03.2021
Виолета Георгиева Пълова1-4-НС/19.03.2021
Цветан Бориславов Ценков1-5-НС/19.03.2021
Десислава Людмилова Любенова1-6-НС/19.03.2021
Борислав Ценков Каменов1-7-НС/19.03.2021
Венелин Борилов Христов1-8-НС/19.03.2021
Валентина Тодорова Христова1-9-НС/19.03.2021
Гаврил Георгиев Кръстев1-10-НС/19.03.2021
Алеко Борисов Рангелов1-11-НС/19.03.2021
Павлина Лилкова Рангелова1-12-НС/19.03.2021
Румяна Миткова Георгиева1-13-НС/19.03.2021
Лило Йорданов Петков1-14-НС/19.03.2021
Анка Борисова Кирова1-15-НС/19.03.2021
Снежанка Милкова Маринова1-16-НС/19.03.2021
Стефан Данаилов Славчев1-17-НС/19.03.2021
Антон Веселинов Асенов1-18-НС/19.03.2021
Надка Илиева Петрова1-19-НС/19.03.2021
Ивайло Петков Гогийски1-20-НС/19.03.2021
Румяна Руменова Русинова1-21-НС/19.03.2021
Евгени Недялков Недялков1-22-НС/19.03.2021
Максим Георгиев Николов1-23-НС/19.03.2021
Пламен Митков Тошев1-24-НС/19.03.2021
Юлиана Венциславова Тошева1-25-НС/19.03.2021
Цецка Венчова Митова1-26-НС/19.03.2021
Пепа Желязкова Николова1-27-НС/19.03.2021
Ива Максимова Георгиева1-28-НС/19.03.2021
Цецка Василева Христова1-29-НС/19.03.2021
Евелина Тодорова Томова1-30-НС/19.03.2021
Даниела Крумова Димитрова1-31-НС/19.03.2021
Асен Владков Георгиев1-32-НС/19.03.2021
Мариела Лазарова Георгиева1-33-НС/19.03.2021
Валери Серафимов Белов1-34-НС/19.03.2021
Огнян Ангелов Ненчев1-35-НС/19.03.2021
Перунка Ванкова Кирова1-36-НС/19.03.2021
Ваня Миткова Христова1-37-НС/19.03.2021
Ивайло Ваньов Костов1-38-НС/19.03.2021
Видемир Цанков Виденов1-39-НС/19.03.2021
Милена Ваньова Виденова1-40-НС/19.03.2021
Борислава Любенова Трифонова1-41-НС/19.03.2021
Милчо Велзеров Чобанов1-42-НС/19.03.2021
Велизар Милчов Чобанов1-43-НС/19.03.2021
Лидия Емилова Чобанова1-44-НС/19.03.2021
Витко Лозанов Илиев1-45-НС/19.03.2021
Лилка Блажева Илиева1-46-НС/19.03.2021
Велина Аспарухова Вълчева1-47-НС/19.03.2021
Павлина Цветкова Маркова1-48-НС/19.03.2021
Мирослав Петров Владов1-49-НС/19.03.2021
Цветелина Колева Владова1-50-НС/19.03.2021
Пелагия Томова Николова1-51-НС/19.03.2021
Десислава Венциславова Цветкова1-52-НС/19.03.2021
Даниел Иванов Цветков1-53-НС/19.03.2021
Ивайло Даниелов Иванов1-54-НС/19.03.2021
Бисер Йотов Петров1-55-НС/19.03.2021
Станимира Линкова Боянова1-56-НС/19.03.2021
Славчо Ангелов Димитров1-57-НС/19.03.2021
Наташа Милчова Ганцова1-58-НС/19.03.2021
Цвета Кръстова Младенова1-59-НС/19.03.2021
Соня Илиева Флорова1-60-НС/19.03.2021
Иван Борисов Иванов1-61-НС/19.03.2021
Сашка Ангелова Андреева1-62-НС/19.03.2021
Ненка Николова Гергова1-63-НС/19.03.2021
Евелин Крумов Михайлов1-64-НС/19.03.2021
Лилия Евелинова Крумова1-65-НС/19.03.2021
Елеонела Валентинова Мирчева1-66-НС/19.03.2021
Кремена Димитрова Иванова1-67-НС/19.03.2021
Даниела Нисторова Димитрова1-68-НС/19.03.2021
Борис Андреев Вълчев1-69-НС/19.03.2021
Мартина Найденова Николова1-70-НС/19.03.2021
Самуил Петров Николов1-71-НС/19.03.2021
Емануела Еманоилова Славчева1-72-НС/19.03.2021
Параскева Младенова Ангелова1-73-НС/19.03.2021
Виолета Нинкова Трайкова1-74-НС/19.03.2021
Любомир Николов Трайков1-75-НС/19.03.2021
Надя Митова Митова1-76-НС/19.03.2021
Райна Цанкова Иванова1-77-НС/19.03.2021
Божанка Йорданова Славчева1-78-НС/19.03.2021
Полинка Виткова Тодорова1-79-НС/19.03.2021
Тодорица Славчева Василева1-80-НС/19.03.2021
Цеца Милчова Йорданова1-81-НС/19.03.2021
Румен Василев Йорданов1-82-НС/19.03.2021
Георги Симеонов Трифонов1-83-НС/19.03.2021
Красимир Цветанов Йорданов1-84-НС/19.03.2021
Иванка Каменова Матеева1-85-НС/19.03.2021
Цветан Йорданов Матеев1-86-НС/19.03.2021
Цветомира Любомирова Борисова1-87-НС/19.03.2021
Славейко Георгиев Петров1-88-НС/27.03.2021
Нели Миладинова Петрова1-89-НС/27.03.2021
Теменужка Петрова Николова1-90-НС/27.03.2021
Наталия Йорданова Янкова1-91-НС/27.03.2021
Полина Владкова Христова1-92-НС/27.03.2021
Анастасия Мирославова Петрова1-93-НС/27.03.2021
Емилиян Иванов Николов1-94-НС/27.03.2021
Тихомир Найденов Петров1-95-НС/27.03.2021
Иван Спасов Георгиев1-96-НС/27.03.2021
Кирилка Иванова Ценова1-97-НС/27.03.2021
Борислав Евстатиев Траянов1-98-НС/27.03.2021
Анета Янкова Рачева1-99-НС/27.03.2021
Светослав Людмилов Атанасов1-100-НС/27.03.2021
Дени Георгиев Рачев1-101-НС/27.03.2021
Илияна Сашова Първанова1-102-НС/27.03.2021
Илийчо Еленков Цекин1-103-НС/27.03.2021
Николай Сашков Петров1-104-НС/27.03.2021
Добрин Ваньов Цанов1-105-НС/27.03.2021
Пенка Тошева Иванова1-106-НС/27.03.2021
Йонка Неделкова Цветкова1-107-НС/27.03.2021
Ваньо Велков Петров1-108-НС/27.03.2021
Николай Иванов Иванов1-109-НС/27.03.2021
Вержиния Николаева Иванова1-110-НС/27.03.2021
Красимир Илиев Цаков1-111-НС/27.03.2021
Маргарита Александрова Радулова1-112-НС/27.03.2021
Цветина Даниелова Цанкова1-113-НС/27.03.2021
Иванка Петкова Бек1-114-НС/27.03.2021
Вера Илиева Димитрова1-115-НС/27.03.2021
Анче Борисова Матеева1-116-НС/27.03.2021
Мариана Борисова Станчова1-117-НС/27.03.2021
Пламен Генадиев Петров1-118-НС/27.03.2021
Лиляна Милкова Савова1-119-НС/27.03.2021
Венета Младенова Ангелова1-120-НС/27.03.2021
Цветан Ванков Лозанов1-121-НС/27.03.2021
Николай Борисов Каменов1-122-НС/27.03.2021
Ангел Асенов Асенов1-123-НС/27.03.2021
Владислав Славейков Георгиев1-124-НС/27.03.2021
Йошко Иванов Димитров1-125-НС/27.03.2021
Йордан Вълчев Данов1-126-НС/27.03.2021
Соня Миладинова Ангелова1-127-НС/27.03.2021
Асен Ванчев Велков1-128-НС/27.03.2021
Владимир Митков Митов1-129-НС/27.03.2021
Десислава Любомирова Вълчева1-130-НС/27.03.2021
Сергей Горанов Кръстев1-131-НС/27.03.2021
Максим Радионов Иванов1-132-НС/27.03.2021
Виолета Нешева Нинова1-133-НС/27.03.2021
Милен Нинчов Младенов1-134-НС/27.03.2021
Станчо Николов Матеев1-135-НС/27.03.2021
Илиян Мончов Илиев1-136-НС/27.03.2021
Деница Красимирова Кръстова1-137-НС/27.03.2021
Станислав Иванов Русинов1-138-НС/27.03.2021
Мая Грозданова Цолова1-139-НС/27.03.2021
Илияна Тошкова Бегльовска - Илиева1-140-НС/27.03.2021
Красимир Маринов Маринов1-141-НС/27.03.2021
Симона Георгиева Пенева1-142-НС/27.03.2021
Радослав Асенов Иванов1-143-НС/27.03.2021
Огнян Петров Лилов1-144-НС/27.03.2021
Мариела Димитрова Петрова1-145-НС/27.03.2021
Мариана Венчова Костова1-146-НС/27.03.2021
Димитър Николаев Илиев1-147-НС/27.03.2021
Сашка Гергова Финова1-148-НС/27.03.2021
Мирослав Емилов Петков1-149-НС/27.03.2021
Цветанка Йорданова Йонова1-150-НС/27.03.2021
Димитър Александров Димитров1-151-НС/27.03.2021
Румен Милков Николов1-152-НС/27.03.2021
Сашка Василева Иванова1-153-НС/27.03.2021
Венера Владимирова Попова1-154-НС/27.03.2021
Йоанна Николаева Йотова1-155-НС/27.03.2021
Емилия Генова Попова1-156-НС/27.03.2021
Владимир Георгиев Попов1-157-НС/27.03.2021
Венислав Николаев Венизелов1-158-НС/27.03.2021
Иван Пламенов Тодоров1-159-НС/27.03.2021
Павел Иванов Петров1-160-НС/27.03.2021
Виолина Василева Тодорова1-161-НС/27.03.2021
Стоян Илиев Борисов1-162-НС/27.03.2021
Младен Венциславов Първанов1-163-НС/27.03.2021
Жечко Ванчев Живин1-164-НС/27.03.2021
Валери Митков Сандов1-165-НС/27.03.2021
Георги Ценов Филиповски1-166-НС/27.03.2021
Ангел Иванов Павлов1-167-НС/27.03.2021
Емил Петров Чулин1-168-НС/27.03.2021
Цветана Петкова Младенова1-169-НС/27.03.2021
Виолетка Борисова Йолова1-170-НС/01.04.2021
Владимир Николаев Петков1-171-НС/01.04.2021
Кристиан Пламенов Каменов1-172-НС/01.04.2021
Петър Денев Диков1-173-НС/01.04.2021
Валентин Йонов Ангелов1-174-НС/01.04.2021
Богдан Добринов Стоянов1-175-НС/01.04.2021
Красимир Каменов Нешев1-176-НС/01.04.2021
Цветелина Николаева Крумова1-177-НС/01.04.2021
Рени Венциславова Благоева1-178-НС/01.04.2021
Стефчо Вълчев Георгиев1-179-НС/01.04.2021
Лозинка Димитрова Баръмова1-180-НС/01.04.2021
Славчо Димитров Димитров1-181-НС/01.04.2021
Гошо Димитров Кичашки1-182-НС/01.04.2021
Ваня Ангелова Гачова1-183-НС/01.04.2021
Васил Цветанов Василев1-184-НС/01.04.2021
Цветан Василев Иванов1-185-НС/01.04.2021
Владислав Бориславов Спасов1-186-НС/01.04.2021
Станислав Кирилов Страхилов1-187-НС/01.04.2021
Галя Василева Игнатова1-188-НС/01.04.2021
Кирил Страхилов Игнатов1-189-НС/01.04.2021
Петя Георгиева Найденова1-190-НС/01.04.2021
Крум Любенов Петров1-191-НС/01.04.2021
Валентина Ценкова Иванова1-192-НС/01.04.2021
Митко Иванов Митков1-193-НС/01.04.2021
Методи Спасов Иванов1-194-НС/01.04.2021
Иванка Иванова Иванова1-195-НС/01.04.2021
Огнян Вениев Панков1-196-НС/01.04.2021
Катя Цветанова Асенова1-197-НС/01.04.2021
Владимир Александров Василев1-198-НС/01.04.2021
Юли Александров Цонов1-199-НС/01.04.2021
Ангел Димитров Василев1-200-НС/01.04.2021
Иван Антов Иванов1-201-НС/01.04.2021
Борис Никифоров Велков1-202-НС/01.04.2021
Владимир Цветанов Михайлов1-203-НС/01.04.2021
Румяна Найденова Ангелова1-204-НС/01.04.2021
Иван Николов Томов1-205-НС/01.04.2021
Васил Рангелов Василев1-206-НС/01.04.2021
Димитрина Божинова Петрова1-207-НС/01.04.2021
Валентина Ненкова Лалова1-208-НС/01.04.2021
Галина Иванова Георгиева1-209-НС/01.04.2021
Сашко Стефанов Иванов1-210-НС/01.04.2021
Живко Ангелов Живков1-211-НС/01.04.2021
Красимир Маринов Андреев1-212-НС/01.04.2021
Николай Андреев Митов1-213-НС/01.04.2021
Владимир Веселинов Михайлов1-214-НС/01.04.2021
Емилия Алексиева Митова1-215-НС/01.04.2021
Илиян Рачев Асенов1-216-НС/01.04.2021
Ралица Миленова Вълчева1-217-НС/02.04.2021
Мартин Сашов Кирилов1-218-НС/02.04.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 293-НС / 08.04.2021

  относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

 • № 292-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

 • № 291-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения