Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 279-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Придвижване на представителите на секционните избирателни комисии в област Видин до РИК – Видин с протоколите за установяване резултатите от гласуването, бюлетините, изборните книжа и материали след отчитането на резултата от тях за изборите за народни представители на 04.04.2021г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

Р Е Ш И:

След попълване и подписване на секционните протоколи за установяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 04.04.2021 г., председателят на СИК следва да осъществи връзка с представител на съответната общинска администрация за транспортиране на тримата членове на СИК, заедно с протоколите за установяване резултатите от гласуването, бюлетините, изборните книжа и материали до РИК - Видин.

 1. МПС-та, извозващи СИК от територията на Община Видин – придвижват се към РИК / спортна зала „ Фестивална“ / от ул. „Цар Симеон Велики“ / от посока  Музея и по улица „Академик Стефан Младенов“.
 2. На ъгъла на банка ЦКБ членовете на СИК слизат с материалите и се придвижват към РИК, МПС-то, което ги обслужва завива наляво покрай магазин „ Селска мъка“ и излиза на ул. „Цар Симеон Велики“ за ново извозване на СИК.
 3. За МПС-та, извозващи СИК от територията на останалите общини в област Видин - леки коли и автобуси, ще бъдат осигурени свободни паркоместа плътно вдясно на ул. „ Цар Симеон Велики“ в района от пресечката с ул. „ Юри Венелин“ /отбивката за кино „ Никра“/ до РПУ Видин
 4. Паркингът, намиращ се на ул. „ Пазарска“ следва да бъде само за служебни МПС.

            Членовете на СИК от всички останали Общини с изключение на  Община Видин ще изчакат в леките автомобили и автобусите. При пристигането им само председателите на комисии ще се отправят към Спортна зала Фестивална – Видин, за да им бъдат предоставени поредни номера от служителите на Областна администрация - Видин за обработване на изборните книжа от РИК - Видин.

След освобождаване на място в Спортна зала Фестивална – Видин, членовете на СИК, които изчакват в леките автомобили и автобусите, спазвайки указанията на служителите на Областна администрация – Видин и на  представителите на ОД на МВР - Видин, ще се придвижат към сградата на Спортна зала Фестивална – Видин за обработка на секционните протоколи.

Секретарите на общини следва да се обадят на телефон 0886 31 62 17 преди тръгването на леките автомобили и автобусите с членове на СИК и да уведомят за приблизителен час на пристигане на автобусите пред Спортна зала Фестивална – Видин

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 20:06 часа

Календар

Решения

 • № 293-НС / 08.04.2021

  относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

 • № 292-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

 • № 291-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения