Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 278-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба от Християн Ненчов Христов - организационен секретар на ПП „ГЕРБ“- община Видин

Постъпила е жалба с вх. № 427/04.04.2021 г. от Християн Ненчов Христов- организационен секретар на ПП „ГЕРБ“- община Видин

 

В жалбата се сезира за нарушения на ИК по смисъла на чл. 182, ал. 4 от ИК, изразяващо се в това, че чрез личния си профил в социалната мрежа Facebook, кандидатът за народен представител от ПП „Възраждане“, Валери Сираков системно извършва предизборна агитация.

 

Facebook е социална мрежа, в която всеки ФБ – профил би могъл да се използва от трето лице, както и е възможно всеки да създаде  и използва снимка, име и данни на трето лице в социалната мрежа поради което и поради липса на специални знания в областта на ИТ технологиите, РИК-Видин не може да установи верността на твърденията в тази му част.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.1 и т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 427/04.04.2021г. от Християн Ненчов Христов – организационен секретар на ПП „ГЕРБ“- община Видин

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения