Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 276-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 425/04.04.2021г. от Александър Филчев Матеев, в качеството на областен координатор на ПП “ГЕРБ“ област Видин

Постъпила е жалба с вх.№ 425/04.04.2021г. от  Александър Филчев Матеев, в качеството на областен координатор на ПП “ГЕРБ“ област Видин , в която се твърди, че при извършена от него проверка е констатирал, че в гр.Грамада в заведението, намиращо се срещу избирателната секция, лицето Васил Василев е събрал голяма група от роми и извършва агитационна дейност в полза на ПП “Има такъв народ“.

 При направената проверка на място, не се установи посоченото лице да извършва агитационна дейност или друго нарушение на Изборния кодекс.

При това положение РИК Видин приема, че не е налице нарушение на Изборния кодекс и жалбата на Александър Филчев Матеев, в качеството на областен координатор на ПП “ГЕРБ“ област Видин, следва да бъде оставена без уважение.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Александър Филчев Матеев, в качеството на областен координатор на ПП “ГЕРБ“ област Видин. 

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:25 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения