Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 274-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 422/04.04.2021г. от Лозина Йорданова Николова, представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

Постъпила е жалба с вх.№ 422/04.04.2021г. от Лозина Йорданова Николова, представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, в която се твърди, че на 04.04.2021г. в изборния ден, в района на СИК № 050900097 и 050900098 в с.Гомотарци общ.Видин, кмета на същото село и нейния съпруг пред изборната секция  публично агитират в полза на ПП ГЕРБ.

При направената проверка не се установи да извършва публична агитация или предизборна агитация по смисъла на Изборния кодекс, нито от кмета, нито от което и да е друго лице.

При това положение РИК Видин приема, че не е налице нарушение на Изборния кодекс и жалбата на Лозина Йорданова Николова следва да бъде оставена без уважение.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Лозина Йорданова Николова, представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:24 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения