Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 272-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 419/04.04.2021г. в 12,10ч.

Постъпила е Жалба с вх.№ 419/04.04.2021г. от Марияна Евгения Йорданова, в която твърди, че е освободена като секретар на СИК № 050900043 в гр. Видин, ОУ „Иван Вазов“, преминала е обучение за членове на СИК и на 03.04.2021г. се е явила в секцията за получаване на изборните книжа, но не е допусната, тъй като е заменена с друго лице. Твърди, че не е подавала заявление за отказ и желае да изпълнява задълженията си като секретар.

При направена проверка се установи, че с Решение № 224 от 02.04.2021г., РИК Видин е освободил Марияна Евгения Йорданова и на нейно място в СИК № 050900043 е назначил друго лице като секретар.

 Жалбоподателят, след като не е била допусната в изборната секция на 03.04.2021г. не е уведомила РИК Видин и не е подала жалба, а чак в изборния ден в 12,10 ч. , т.е. пет часа след откриването му.

Изборният ден е започнал в 7.00ч. и секретарят на СИК № 050900043 е изпълнявал вече задълженията си от пет часа. Жалбоподателят е следвало да реагира веднага, за да се установи има ли нарушение и да се отстрани ако има такова. По средата на изборния ден е късно да претендира нарушение за освобождаване от длъжност, на основание, което е констатирано от жалбоподателя на по-ранен етап.

При това положение РИК Видин приема, че не е налице нарушение на Изборния кодекс и жалбата на Марияна Евгения Йорданова следва да бъде оставена без уважение.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Марияна Евгения Йорданова.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:20 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения