Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 270-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 417/04.04.2021г. от Александър Филчев Матеев, в качеството на областен координатор на ПП“ГЕРБ“ област Видин

Постъпила е жалба с вх.№ 417/04.04.2021г. от  Александър Филчев Матеев, в качеството на областен координатор на ПП “ГЕРБ“ област Видин , в която се твърди, че при извършена от него проверка е констатирал, че пред входа на ОУ “Епископ Софроний Врачански“ на адрес гр. Видин, ул.“Бачо Киро“ № 10, където се помещават избирателни секции с номера 050900069, 050900070, 050900071, 050900073, 050900072, 050900074, 050900075 и 050900080, се извършва агитационна дейност в полза на ПП „Републиканци за България“ от Сергей Томов, Искър Щерев и Влади Димитров.

 При направената проверка на място, не се установи посочените лица да са на адреса на избирателната секция, а още по-малко да извършват агитационна дейност.

По друг сигнал и на друго основание, служители на РПУ Видин, които са присъствали там, са извършвали своя проверка, но същите не са уведомени за предизборна агитация от посочените като нарушители лица.

При това положение РИК Видин приема, че не е налице нарушение на Изборния кодекс и жалбата на Александър Филчев Матеев, в качеството на областен координатор на ПП “ГЕРБ“ област Видин, следва да бъде оставена без уважение.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Александър Филчев Матеев, в качеството на областен координатор на ПП “ГЕРБ“ област Видин. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:18 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения