Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 269-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК в община Видин

В РИК – Видин е постъпило предложение от Александър Матеев - упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“, с вх. № 416/04.04.2021 г. по описа на РИК – Видин, за регистрация на един брой заместващ член за Община Димово, Област Видин, поради напускане на член на СИК051600023 по  лични неотложни причини /смърт на близък човек/ .

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 051600023 - с. Арчар, община Димово , както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Илиана Стефанова Асенова като член на СИК№ 051600023 - с. Арчар, община Димово

НАЗНАЧАВА Виолетка Славчева Йорданова като член на СИК № 051600023 - с. Арчар, Община Димово

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:18 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения