Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 268-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 395/03.04.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – кандидат за народен представител от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Постъпила е жалба с вх.№  395/03.04.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – кандидат за народен представител от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД, в която се твърди, че на 03.04.2021г. в с.Старопатица, община Видин в заведение, което не трябва да работи, съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването, се извършва предизборна агитация в деня за размисъл от водача на листата на МВРО Чукарски и общински съветници от същата партия. Твърди се, че може да се предостави и заснет видеоклип.

Проверката по жалбата установи, не е имало предизборно мероприятие. Същевременно ако имаше заснет видеоклип, той следваше да е представен заедно със жалбата или да е публикуван на общодостъпно място, за да се установи изобщо има ли извършено нарушение. Представянето в по-късен момент на видеоматериали предпоставя невъзможност да се извърши проверка и по съществото си е липса на представени доказателства за твърдяното напушение.

При така установената фактическа обстановка, Районна избирателна комисия – Видин  счита, че жалбата като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иво Георгиев Атанасов – кандидат за народен представител от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:17 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения