Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 267-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 394/03.04.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – сандидат за народен представител от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Постъпила е жалба с вх.№  394/03.04.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – кандидат за народен представител от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД, в която се твърди, че на 03.04.2021г. в с.Черно поле, община Ружинци, се извършва агитация по къщите за гласуване на ПП “ГЕРБ“ срещу заплащане на определена парична сума от лицето Таня Горанова.

Информацията е подадена от симпатизанти на политическата партия на жалбоподателя.

РИК Видин изпрати до ОД на МВР жалбата за проерка. След извършената проверка в комисията е постъпило писмо от ОД на МВР с което ни уведомяват, че не е констатирано нарушение от тях, след като са разпитани три лица от селото, а самият жалбоподател е отказал съдействие на органите на полицията.

При така установената фактическа обстановка, Районна избирателна комисия – Видин  счита, че не се касае за нарушение на Изборния кодекс, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иво Георгиев Атанасов – кандидат за народен представител от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:16 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения