Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 266-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 384/03.04.2021г.

Постъпила е Жалба с вх.№ 384/03.04.2021г. от Цецка Иванова Крумова, в която твърди, че е освободена като член на СИК № 123 в гр. Дунавци, без да е подала заявление за освобождаване и на нейно място е назначена Пепа Стоянова Георгиева.

 

При направена проверка се установи, че с Решение № 183 от 31.03.2021г., РИК Видин е освободил Цецка Иванова Крумова, и на нейно място е назначил като член в СИК № 050900123 Пепа Стоянова Георгиева. Последната се е явила при предаването на изборните материали в предизборния ден на 03.04.2021г. и на 04.04.2021г. се е явила при откриването на изборите и участва в комисията. Жалбоподателят не се е явил в комисията нито в предизборния, нито в изборния ден, за да упражнява задълженията си като член на секционна избирателна комисия.

При това положение РИК Видин приема, че не е налице нарушение на Изборния кодекс и жалбата на Цецка Иванова Крумова следва да бъде оставена без уважение.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Цецка Иванова Крумова.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:10 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения