Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 265-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: Сигнал за разкъсани агитационни плакати в с. Тияновци и с. Калина, общ. Брегово, обл. Видин от Лидия Тодорова Георгиева, кметски наместник на с. Тияновци, общ. Брегово, обл. Видин.

С вх. № 366/02.04.2021 г. по описа на РИК – Видин е постъпила преписка с рег. №178600-3509/01.04.2021г. от Началник на РУ-Видин.

Съгласно приложената към преписката докладна записка с рег. №1786р-5802/01.04.2021г. от Вл. Васков, полицейски инспектор към РУ-Брегово е описан сигнал подаден по телефона до полицейски инспектор Васков от Лидия Тодорова Георгиева, кметски наместник на с. Тияновци, общ. Брегово, с който се твърди, че са скъсани по два броя предизборни плакати на ПП „ГЕРБ“ на площада, на предвидените за това места пред читалището в с. Тияновци и на автобусната спирка на главния път в с. Калина.

След като разгледа постъпилата преписка и приложените към нея снети обяснения, РИК-Видин прецени, че в сигнала не е посочено лице - извършител на твърдяното нарушение. Поради тези обстоятелства, независимо от предвидената в ИК административно-наказателна отговорност за извършване на такива нарушения, не може да бъде съставен АУАН поради липса на административно наказателно отговорно лице.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Лидия Тодорова Георгиева за нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, изразяващо се в премахване на плакати на Коалиция ГЕРБ – СДС, поставени на предвидените за това места пред читалището в с. Тияновци и на автобусната спирка на главния път в с. Калина

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:09 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения