Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 263-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 349/02.04.2021г. от Християн Ненчов Христов в качеството на организационен секретар на ПП “ГЕРБ“ община Видин

Постъпила е жалба с вх.№ 349/02.04.2021г. от Християн Ненчов Христов в качеството на организационен секретар на ПП “ГЕРБ“ община Видин, в която се твърди, че на 02.04.2021г. при направена от него проверка, кметът на с.Градец, Илия Томов участва и ръководи предизборно мероприятие на КП „БСП за България“ в с.Градец.

При направена проверка на място не се установи да има такова мероприятие и дори и в по-ранен час да е провеждано такова, то няма как да бъде установено.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.1 и т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.№  349/02.04.2021г. от Християн Ненчов Христов в качеството на организационен секретар на ПП “ГЕРБ“ община Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:08 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения