Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 259-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване на упълномощен представител от списъка на упълномощените представители на партия „Движение за права и свободи“ и промяна в състави на СИК в община Чупрене.

В РИК – Видин е постъпило предложение от Тодор Стаменов Вълчев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за област Видин, с вх. № 410 от 04.04.2021 г. по описа на РИК – Видин, за заличаване на упълномощен представител от списъка на упълномощените представители на партия „Движение за права и свободи“  и за замяна в състави на СИК в Община Чупрене, поради несъвместимост.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА Василка Александрова Митрофанова от публикуван на страницата на РИК-Видин Списък на упълномощените представителите на партия „Движение за права и свободи“.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 053700001 - община Чупрене, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Незабравка Василева Костова като член на СИК № 053700001 - община Чупрене.

НАЗНАЧАВА Василка Александрова Митрофанова като член на СИК № 053700001 - община Чупрене.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 053700002 - община Чупрене, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Румен Ангелов Ранчински като секретар на СИК № 053700002 - община Чупрене.

НАЗНАЧАВА Незабравка Василева Костова като секретар на СИК № 053700002 - община Чупрене.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Зам. председател: Калоян Росенов Живков

* Публикувано на 04.04.2021 в 10:54 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения