Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 257-НС
Видин, 03.04.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в община Видин и община Белоградчик.

В РИК – Видин e постъпило е предложение от Йордан Василев Йорданов - упълномощен представител на КП „Обединени патриоти - НФСБ, АТАКА и ВМРО“  за община Видин, с вх. № 404 от 03.04.2021 г. и с вх. № 407 от 03.04.2021 г., по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК на територията на Община Видин и община Белоградчик. Към предложението е приложено заявление с вх. №388/03.04.2021г. по описа на РИК – Видин от Лиляна Младенова Петрова и 1 брой удостоверение.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 38- НС от 28.02.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в съставите на СИК на територията на община Видин, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Лиляна Младенова Петрова като председател на СИК № 050900066 – гр. Видин, община Видин.

 

НАЗНАЧАВА Тома Миков Петков председател на СИК № 050900066 – гр. Видин, община Видин.

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в съставите на СИК на територията на община Белоградчик, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Росен Светославов Петров като председател на СИК № 050100009 – с. Боровица, община Белоградчик.

 

НАЗНАЧАВА Георги Атанасов Йолов председател на СИК № 050100009 – с. Боровица, община Белоградчик

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в съставите на СИК на територията на община Белоградчик, както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Пламенка Николова Цекова като зам. председател на СИК № 050100007 – гр. Белоградчик, община Белоградчик.

 

НАЗНАЧАВА Емилиян Тодоров Младенов зам. председател на СИК № 050100007 – гр. Белоградчик, община Белоградчик

  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 03.04.2021 в 19:06 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения